icon-Politik

Politik

Udvalg, nævn, råd og vederlag 2018-2021

På denne side finder du en oversigt over de udvalg, råd, nævn og bestyrelser, som medlemmerne af Assens Byråd deltager i. Samtidig finder du nederst oplysninger om vederlag, diæt, tillæg og honorarer m.v.

Byrådsmedlemmer har pligt til at oplyse om vederlag, som medlemmet modtager for varetagelse af andre hverv, som Byrådet har udpeget til. Dette følger af styrelseslovens § 16 e.

Udvalgsvederlag 1/1-2020 niveau Årsløn Beregning
Borgmester 1.046.846 Trin 53
Viceborgmester 75.687 7,23% af borgmestervederlag
Formand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur 189.584 18,11% af borgmestervederlag
Formand for Miljø, Teknik og Plan 189.584 18,11% af borgmestervederlag
Formand for Uddannelse, Børn og Familie 189.584 18,11% af borgmestervederlag
Formand for Social og Sundhed 189.584 18,11% af borgmestervederlag
Formand for Børn- og Unge-udvalget 75.687 7,23% af borgmestervederlag
Formand for Folkeoplysningsudvalget 23.240 2,22% af borgmestervederlag
Byrådsvederlag 94.883  
Udvalgsvederlag 24.000 pr. udvalg  
Tillægsvederlag: Barn under 10 år 14.681  
Mødediæt 430 pr. møde under 4 timer
860 pr. møde over 4 timer
 

 

Kontakt Byrådssekretariatet

Tlf: 64 74 75 00

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.