icon-Politik

Politik

Hvem kan jeg stemme på ?

Partier og kandidater der er opstillet i Fyns Storkreds til Folketingsvalget tirsdag den 1. november 2022

A - Socialdemokratiet

Sara Emil Baaring
Trine Bramsen
Bjørn Brandenborg
Mads Madsen Henriksen
Thomas Skriver Jensen
Dan Jørgensen
Lasse Haugaard Pedersen
Kim Aas


B - Radikale Venstre

Hanne Ringgaard Møller
Rasmus Helveg Petersen
Niels Grønlund
Kim Lei-Jensen
Jan Werner Mathiasen


C - Det Konservative Folkeparti

Mai Mercado
Kristian Guldfeldt
Anders Johansson
Joachim Hoffmann-Petersen
Roya Moore
Anne Fiber
Tobias Bennedsen
John Hoppe
Emil Holbech Hansen


D - Nye Borgerlige

Mikkel Bjørn
Lars Lillebæk
Rebecha Foged
Jonas René Jensen
Malte Jäger
Melanie Jørgensen
Henrik Tørnqvist Lauridsen
Nicolaj Holm Pedersen


F - Socialistisk Folkeparti

Karsten Hønge
Lise Müller
Katrine Wulff
Nynne Printz
Jonas Hulgaard Ammundsen


I - Liberal Alliance

Katrine Daugaard
Anders Kirkeby
Silke Anna Hein
Christoffer Munk
Sinus Kremmer


K - Kristendemokraterne

Michelle West
Gert Dyrn
Jenan Jamel Bozo
Simon Lavdal
Maria av Skardi
Anders Friis Knudsen
Niclas Aarestrup
Torben Bundgaard


M - Moderaterne

Rosa Eriksen
Carsten Damgaard Møller
Kenneth Bjerg Andersen
H.C. Wulff


O - Dansk Folkeparti

Lars Kolling
Cheanne Nielsen
Alex Ahrendtsen
Signe Vedersø Keldorff
Charlotte Møller-Madsen
Dorthe Ullemose
Frank Sørensen


Q - Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti (Partiliste anmeldt)

Nicholas Nyrop Vinthen
Nishan Ganesh


V - Venstre, Danmarks Liberale Parti

Pia Offer Madsen
Marlene Ambo-Rasmussen
Erling Bonnesen
Nikolaj Leed Henriksen
Araz Khan
Thomas Kristoffersen
Lars Chr. Lilleholt
Bo Sandberg


Æ - Danmarksdemokraterne

Jens Henrik W. Thulesen Dahl
Vivian Lindberg Larsen
Bent Juul Sørensen
Nikolaj Vang
Martin Jason Adelgaard


Ø - Enhedslisten – De Rød-Grønne (Partiliste anmeldt)

Niels Bjarne Lund
Victoria Velásquez
Reza Javid
Vibeke Syppli Enrum
Torsten Ringgaard
Camilla Dalum Jensen
Victoria Bøgh Salo


Å - Alternativet

Ole Dupont Kofod
Bodil Marie Helbo
Simon Nyborg Jensen
Mette Rahbek
Henrik Boye
Linda Frølund Hansen
Kasper Krebs
Marianne Lassen
Martin Kjærulff
Anna Astrid Høy-Nielsen


Uden for parti

Millah Kongsbach