icon-Organisation

Organisation

Whistleblowerordning

Kommunen har etableret en intern whistleblowerordning, som kan anvendes af kommunens ansatte samt tidligere ansatte op til 6 måneder efter fratrædelse. Whistleblowerordningen kan anvendes til indberetning af mistanke om ulovlige eller andre alvorlige forhold i kommunen.

Whistleblowerordning for samarbejdspartnere

Hvis du som ekstern samarbejdspartner har berettiget mistanke om sådanne alvorlige forhold, kan du henvende dig til den eksterne whistleblowerordning ved Datatilsynet. Læs mere om den eksterne whistleblowerordning i Datatilsynet

Eksterne samarbejdsparter betyder f.eks. erhvervsdrivende som samarbejder med Assens Kommune.

Hvis du er borger

Som borger i kommunen kan du ikke bruge whistleblowerordningerne. Du skal i stedet anvende de klagemuligheder som er gældende eller kontakte kommunens borgerrådgiver.

Offentlighed om Assens Kommunes whistleblowerordning

Assens Kommune skal én gang årligt offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven §27.

2022:

Assens Kommune har ikke siden etablering af ordningen pr. 17. december 2021 og indtil udgangen af 2022 modtaget nogen indberetninger til kommunens whistleblowerordning.