icon-Organisation

Organisation

Servicemål

Servicemål er frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne

Assens kommune stræber efter at være en kommune med høj kvalitet i såvel vores myndighedsopgaver som ved ydelse af service til borgere, erhvervsliv og samarbejdspartnere i øvrigt.

Blandt andet korte svarfrister og tydelig information skal være et kendetegn for kommunen.

Som et led heri har Assens Byråd fastsat servicemål for hvor hurtigt henvendelser fra borgere, erhvervsliv og andre til Assens Kommune skal besvares.

Assens Kommune vurderer enhver henvendelse individuelt og tager stilling til den videre behandling af henvendelsen, herunder også om henvendelsen straks kræver svar/handling fra kommunen.

I sager, som ikke kræver svar straks gælder de neden for beskrevne servicemål for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser til kommunen.

Personlige henvendelser

Ved personlig henvendelse til Assens Kommune behandles borgerne imødekommende og venligt. Borgernes henvendelse vil i det omfang det er muligt blive behandlet og besvaret straks. Alternativt vil borgeren blive vejledt om, hvilken sagsbehandling, der igangsættes samt om, hvornår svar kan forventes.

Telefoniske henvendelser

Ved telefonisk henvendelse til Assens Kommune behandles borgerne på samme måde som ved personlige henvendelser, imødekommende og venligt. Såfremt en borger indtaler en besked på en telefonsvarer ringer kommunen tilbage inden for 3 arbejdsdage, medmindre det af beskeden på telefonsvareren fremgår, at sagsbehandleren er fraværende. I sådanne tilfælde vejledes borgeren i beskeden, hvordan borgeren kommer i kontakt med en anden sagsbehandler.

Henvendelse ved brev eller digital post

Ved henvendelse til Assens Kommune pr. brev eller digital post (E-Boks, Borger.dk), svarer kommunen borgeren inden for 10 arbejdsdage. Det kan enten være med et endeligt svar på henvendelsen eller en kvittering for modtagelsen og så vidt muligt med orientering om sagens videre forløb og oplysning om, hvornår sagen kan forventes at være færdigbehandlet.

Hvis en sag ikke kan afsluttes inden for den oplyste tidsfrist orienterer kommunen borgeren herom med angivelse af, hvornår sagen nu forventes at kunne afsluttes.

Assens Kommune holder et højt informationsniveau til vores samarbejdspartnere.

Ansøgning om hjælp, tilladelse eller lign.

På det sociale område er kommunen forpligtet til efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, at fastsætte nogle nærmere servicemål for kommunens behandling af sager inden for det sociale område, idet udgangspunktet er, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt.

Assens Kommune har valgt at oplyse om servicemål for andre sagsbehandlingsområder end krævet i lovgivningen.

Borgere og erhvervsliv anbefales at vedlægge så megen relevant dokumentation som muligt ved henvendelse til kommunen. Dette kan medvirke til at nedbringe sagsbehandlingstiden.

De fastsatte frister regnes fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget ansøgningen, forudsat at der ikke er behov for at indhente yderligere oplysninger.

Kontakt Byrådssekretariatet

Åbningstider:
Mandag - Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13

Tlf: 64 74 75 00

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.