icon-Organisation

Organisation

Servicemål - under revision

Servicemål er frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne

Assens kommune stræber efter at være en kommune med høj kvalitet. Både i vores myndighedsopgaver og ved ydelse af service til borgere, erhvervsliv og samarbejdspartnere i øvrigt.

Blandt andet korte svarfrister og tydelig information skal være et kendetegn for kommunen.

Som et led heri har Assens Byråd fastsat servicemål. Servicemål beskriver hvor hurtigt henvendelser fra borgere, erhvervsliv og andre til Assens Kommune skal besvares.

Assens Kommune vurderer henvendelser individuelt. Der tages stilling til den videre behandling af henvendelsen, herunder også om henvendelsen straks kræver svar/handling fra kommunen.

Sager, som ikke kræver svar straks besvares inden for nedenstående servicemål.  

Personlige henvendelser

Ved personlig henvendelse til Assens Kommune behandles borgerne imødekommende og venligt. Borgernes henvendelse vil i det omfang det er muligt blive behandlet og besvaret straks. Alternativt vil borgeren blive vejledt om, hvilken sagsbehandling, der igangsættes samt om, hvornår svar kan forventes.

Telefoniske henvendelser

Ved telefonisk henvendelse til Assens Kommune behandles borgerne på samme måde som ved personlige henvendelser, imødekommende og venligt. Indtaler en borger en besked på en telefonsvarer ringer kommunen tilbage inden for 3 arbejdsdage. Fremgår det af telefonbeskeden, at sagsbehandleren er fraværende ringes der tilbage når pågældende er tilbage. I sådanne tilfælde vejledes borgeren i beskeden, hvordan borgeren kommer i kontakt med en anden sagsbehandler.

Henvendelse ved brev eller digital post

Ved henvendelse til Assens Kommune pr. brev eller digital post (E-Boks, Borger.dk), svarer kommunen borgeren inden for 10 arbejdsdage. Det kan være med et endeligt svar på henvendelsen. Det kan også være med en kvittering for modtagelsen og så vidt muligt med orientering om sagens videre forløb. Samtidig til der være oplysning om, hvornår sagen kan forventes at være færdigbehandlet.

Kommunen orienterer borgeren, hvis en sag ikke kan afsluttes inden for den oplyste frist. Samtidig oplyses, hvornår sagen nu forventes at kunne afsluttes.

Assens Kommune holder et højt informationsniveau til vores samarbejdspartnere.

Ansøgning om hjælp, tilladelse eller lign.

På det sociale område er kommunen efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, forpligtet til at fastsætte servicemål for behandling af sagerne. Udgangspunktet er, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt.

Assens Kommune har valgt at oplyse om servicemål for andre sagsbehandlingsområder end krævet i lovgivningen.

Borgere og erhvervsliv anbefales at vedlægge så megen relevant dokumentation som muligt ved henvendelse til kommunen. Dette kan medvirke til at nedbringe sagsbehandlingstiden.

De fastsatte frister regnes fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget ansøgningen og den er fuldt belyst. Fristen regnes fra alle oplysninger er indhentet.

Kontakt Byrådssekretariatet

Tlf: 64 74 75 00

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.