icon-Organisation

Organisation

Når du skal til møde med en sagsbehandler

Når du skal til møde med en sagsbehandler eller en anden medarbejder i kommunen, har du ret til at have en bisidder eller en partsrepræsentant med.

Bisidder 

En bisidder er en person, du vælger. Det kan f.eks. være en ven, et familiemedlem
eller en repræsentant fra en relevant interesseorganisation.

En bisidder kan vejlede dig, støtte og ledsage dig under behandlingen af din sag
hos kommunen, og kan deltage i møder med din sagsbehandler.

Bisidderen skal som udgangspunkt lytte til din samtale med sagsbehandleren. 
Efter aftale med dig kan bisidderen deltage i samtalen, men bisidderen kan ikke handle,
drøfte eller stille spørgsmål på dine vegne.

Hvis du ønsker det, kan din bisidder supplere eller hjælpe dig med at samle op
på samtalens forløb eller aftaler, som eventuelt indgås.

Selvom du har en bisidder med, er det forsat dig:

 • som modtager breve
 • der indgås aftaler med
 • som modtager mødeindkaldelse
 • al skriftligt og mundligt korrespondance sker med

Du varetager således selv den videre kontakt med sagsbehandleren. Hvis du
ønsker at din bisidder skal gøre dette, er der tale om partsrepræsentation,
hvorfor der henvises til afsnittet om ”partsrepræsentant”.

Det er altid positivt at informere din sagsbehandler på forhånd, hvis du medbringer en bisidder.

Partsrepræsentant

En partsrepræsentant er en person, du vælger. Det kan være en advokat,
en konsulent eller en anden person, du har givet fuldmagt til at varetage dine
interesser. 

Partsrepræsentantens opgave er at tale på vegne af dig og varetage dine
interesser i sagsbehandlingen.

En partsrepræsentant overtager dine rettigheder efter forvaltningsloven.
Det betyder, at det er partsrepræsentanten, der:

 • skal have besked om de enkelte dele af sagsbehandlingen
 • skal partshøres i sagen
 • uopfordret kan komme med en udtalelse i sagen
 • skal have afgørelsen tilsendt
 • kan klage over afgørelsen på dine vegne

Din sagsbehandler vil fortælle dig, hvis loven bestemmer, at det er nødvendigt,
at du deltager personligt.

Sådan får du en partsrepræsentant

At blive partsrepræsentant kræver en fuldmagt fra dig til den person, du vælger som partsrepræsentant.

En fuldmagt kan f.eks. være et stykke papir, hvorpå der står, at du giver personen fuldmagt til at være partsrepræsentant i din sag. Det skal være tydeligt hvilken sag, det handler om.

Fuldmagten skal underskrives af både dig og din partsrepræsentant og afleveres ved næste møde eller sendes til kommunen.

Undtagelser

Hvis din bisidder eller partsrepræsentant helt undtagelsesvist viser sig ganske
uegnet til at varetage dine interesser, kan Assens Kommune bede dig om at
vælge en anden bisidder eller partsrepræsentant.

I ganske særlige tilfælde kan sagsbehandleren kræve, at du selv medvirker
uden bisidder eller partsrepræsentant. Det kan være af hensyn til sagsbehandlingen,
ro og orden eller af hensyn til andre parter.

Samtaler med 0 - 17 årige

Hvis du er barn eller ung, og din sag behandles efter Serviceloven, har du ret til at
have din egen bisidder med ved samtaler med sagsbehandleren. Du kan selv
udpege din bisidder, eller sagsbehandleren kan hjælpe med at finde en bisidder.

Bemærk

 • En bisidder for et barn eller en ung skal være fyldt 15 år.
 • Bisidder har tavshedspligt.
 • Børn og unge har ret til at have en bisidder. Det kræver ikke tilladelse
  fra en voksen

Børn og unge har mulighed for at få en gratis bisidder fra organisationen Børns Vilkår.

Du kan få en bisidder ved at ringe til Børns Vilkårs besidderteam på tlf.nr. 35 55 55 59 eller til BørneTelefonen på tlf.nr. 116 111.

Du kan læse mere om bisidning på hjemmesiden Børns vilkår .