icon-Organisation

Organisation

Ligestillingsredegørelse

Efter ligestillingslovens § 5a skal alle kommuner og regioner i Danmark hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen/regionen samt i kommunalbestyrelsen/regionsrådets indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd.

Der er fire temaer i redegørelsen:

1. Ligestillingspolitik på serviceområder
2. Personaleoplysninger og ligestillingspolitik på personaleområdet
3. Kønsmainstreaming og ligestillingsvurdering
4. Kønssammensætning af råd, nævn og udvalg

Ligestillingsredegørelse for Assens Kommune 2017

Som et nyt initiativ til den obligatoriske ligestillingsredegørelse, har Assens Kommune udarbejdet en mere læsevenlig version kaldet ”Fokus på ligestilling”.  ”Fokus på ligestilling” fremhæver elementer fra den obligatoriske ligestillingsredegørelse og supplerer med talmateriale, der viser udvikling på ligestillingsområdet fra 2015-2017.

Fokus på ligestilling i Assens Kommune