icon-Organisation

Organisation

Ligestillingsredegørelse

Efter ligestillingslovens § 5 og 5a skal alle kommuner, regioner og staten i Danmark hvert tredje år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes til Ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevareministeriet.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

  • At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
  • At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
  • At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Desuden indeholder ligestillingsredegørelserne som noget nyt et specifikt tema, der vil skifte fra gang til gang. I 2020 er der særligt fokus på kommuners beskæftigelsesindsats over for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande.

Ligestillingsredegørelse for Assens Kommune 2020

Som et supplement til den obligatoriske ligestillingsredegørelse, har Assens Kommune udarbejdet redegørelsen ”Fokus på ligestilling”. ”Fokus på ligestilling” fremhæver elementer fra den obligatoriske ligestillingsredegørelse, men supplerer også med eksempler på, hvordan ligestilling indgår i den daglige opgaveløsning i et bredere perspektiv end ligestilling mellem kvinder og mænd, samt med talmateriale om ligestilling, som typisk indgår i vores personalepolitiske redegørelse.   

Fokus på ligestilling i Assens Kommune