icon-Organisation

Organisation

Oplysning om behandling af personoplysninger

1. Dataansvarlig

Assens Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Assens Kommune kan kontaktes på tlf. 64 74 74 74 og mail via www.assens.dk/kontakt/assens-kommune.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på tlf. 64 74 73 99 og mail via www.assens.dk/kontaktdpo

2. Formålet med behandlingen

Formålet med at behandle den forespørgsel, som du har sendt til os. Personoplysningerne indsamles alene til det formål, der oplyses i formularen. Oplysningerne anvendes ikke til andet end det formål.

3. Kategorier af personoplysninger og lovgrundlag for behandlingen

Navn, e-mail mv. er almindelige personoplysninger og hjemlen for at behandle oplysningerne er samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

4. Modtagere eller kategorier af personoplysninger

Personoplysningerne vil kunne blive offentliggjort som beskrevet i samtykkeerklæringen.

5. Behandlingens varighed

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil behandle dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på aktualiteten af personoplysningerne, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

6. Har du skiftet mening?

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at bruge kommunens selvbetjeningsløsning på www.assens.dk/databeskyttelse.

At samtykket trækkes tilbage berører ikke lovligheden af den behandling af oplysninger, vi har foretaget indtil tilbagetrækningen af samtykket.

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os eller søge mere information på www.assens.dk/databeskyttelse.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

8. Vil du klage?

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt Databeskyttelsesrådgiver Lene Wilhøft (DPO)

Åbningstider:
Se Assens Kommunes åbnings- og telefontider

Tlf: 64 74 73 99

Send almindelig e-mail
Send sikker e-mail via borger.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.