icon-Organisation

Organisation

Databeskyttelse

Databeskyttelse handler om hvordan kommunen behandler dine oplysninger.

Som kommune behandler vi dagligt mange persondata som en del af vores arbejde. Persondata er alt fra navn, adresse og billede til cpr-nummer, helbredsmæssige og økonomiske data. 

EU’s databeskyttelsesforordning giver dig som borger retten til fx at få oplyst, hvordan dine persondata bliver brugt, og hvem, der må få adgang til dem. Se nedenstående oversigt over dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Som borger skal du vide, hvordan dine data bliver indhentet, anvendt og opbevaret af kommunen. Du kan også kontakte en databeskyttelsesrådgiver.

Dine data

 • Først og fremmest får vi dine data, når du selv oplyser dem i f.eks. en ansøgning om en ydelse, tilladelse eller dispensation.

  Andre data kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles databaser, f.eks. indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv.

  Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter data om dig i forbindelse med dine ansøgninger og henvendelser til kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse dig om det i forbindelse med eksempelvis en ansøgning.

 • Når vi indhenter data om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dem – det varierer alt efter din sag eller henvendelse.

  Inden for visse fagområder skal vi aflevere dine sager og data til Rigsarkivet, inden vi må slette dem. Det reguleres af arkivloven. Men som udgangspunkt sletter vi dine data, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

  Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine data ved at kontakte de enkelte fagområder i kommunen.

Dine rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger

 • Vi skal oplyse dig om, at der sker behandling af dine personoplysninger, og hvad behandlingen indebærer. Hvis vi indhenter oplysninger om dig fra andre, skal vi oplyse dig om, hvor oplysninger stammer fra.

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du har ret til at få en kopi af oplysningerne samt en række yderligere oplysninger, herunder formålet med behandlingen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, hvor lang tid vi opbevarer oplysningerne med videre.

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Som offentlig myndighed er vi underlagt en journaliseringspligt, hvilket betyder, at vi i almindelighed ikke må slette oplysninger, når de først er indgået i en sag. De rigtige oplysninger vil blive tilført sagen, men af hensyn til journaliseringspligten kan vi ikke slette de urigtige oplysninger.

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Som offentlig myndighed er vi underlagt journaliserings- og arkiveringspligt, og der er derfor kun begrænset adgang til at få slettet personoplysninger.

 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til begrænsning, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Du har i visse tilfælde ret til dataportabilitet. Dataportabilitet betyder, at du har ret til at få udleveret dine personoplysninger, så de kan overflyttes til en anden dataansvarlig. Denne rettighed gælder kun i begrænset omfang for personoplysninger, som behandles af en offentlig myndighed.

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Vi vil vurdere, om indsigelsen er berettiget eller ej.

 • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontakt Databeskyttelsesrådgiver Lene Wilhøft (DPO)

Åbningstider:
Se Assens Kommunes åbnings- og telefontider

Tlf: 64 74 73 99

Send almindelig e-mail
Send sikker e-mail via borger.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.