icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Yderligere to smittet med COVID-19 på plejehjem i Assens

En beboer på Plejehjem Skelvej i Assens by er konstateret positiv med COVID-19 og er derfor nu isoleret i sin lejlighed. Der er ikke andre beboere på Skelvej, der udviser symptomer, men medarbejderne er naturligvis meget opmærksomme på, om nogle beboere udviser symptomer de næste dage.

Desuden er yderligere en medarbejder konstateret positiv med COVID-19.

Siden i fredags er fem medarbejdere i alt konstateret smittet.

Besøgsrestriktioner indføres på plejehjemmet

Assens Kommune har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, der på baggrund af den smittede beboer, nu har udstedt et midlertidigt påbud mod adgang for besøgende på Skelvej.

Det betyder, at beboerne på Plejehjemmet Skelvej derfor ikke længere har mulighed for at få besøg, med mindre der er tale om besøg i kritiske situationer eller besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer. Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person.

Styrelsen for Patientsikkerhed følger situationen på Skelvej nøje og vil ophæve besøgspåbuddet på Plejehjemmet så snart, det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Også medarbejdere er smittet

Hen over weekenden blev fire medarbejdere på Skelvej konstateret positive med COVID-19 og sendt hjem i isolation. På den baggrund er både beboere og ansatte derfor blevet testet for COVID-19. Testproceduren for plejehjem er, at beboere og medarbejdere testes igen hver 7. dag, indtil alle er testet negative.

Skelvej overholder alle retningslinjer og anvisninger fra Sundhedsstyrelsen med henblik på at forebygge yderligere smitte. Det betyder også, at alle nødvendige forholdsregler overholdes i forhold til pleje af den isolerede beboer samt de øvrige beboere. Værnemidler bruges hele tiden efter anbefalingerne. Det har også været tilfældet op til den konstaterede smitte.

Plejehjem Skelvej huser 21 demente beboere. Alle pårørende er informeret om smitteudbruddene på Skelvej samt besøgsrestriktionerne.

Yderligere oplysninger

Signe Lunn Walls, leder for Ældre og Sundhed i Assens Kommune, tlf. 64 74 67 42 / 24 86 20 92.

Læs mere