icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Virksomheder kan nu få betaling med det samme fra Assens Kommune

Assens Kommune suspenderer med øjeblikkelig virkning de normale betalingsfrister til kommunens leverandører. Det vil sige, at hvis en virksomhed ønsker det, kan den modtage betalingen straks efter kommunens godkendelse af fakturaen.

- Vi står i en helt ekstraordinær situation, hvor mange af de erhvervsdrivende er pressede og ramt på indtjeningen. Derfor er jeg glad for, at vi i Økonomiudvalget er enige om at fremrykke betalingerne til vores private leverandører. Vi vil gerne række en hånd frem til virksomhederne, og her var en oplagt mulighed for at gøre noget. Det kan være af afgørende betydning for nogle af virksomhederne, at vi her og nu sikrer dem en bedre likviditet, og Assens Kommunes likviditet kan godt bære, at vi gør det, understreger borgmester Søren Steen Andersen.

En frivillig ordning

Konkret betyder beslutningen, at Assens Kommune ændrer betalingsbetingelserne for de leverandører, der måtte ønske det. Der er her tale om en frivillig ordning. Faktura skal på normalvis modtages som elektronisk faktura, og vil efter modtagelsen, følge den normale godkendelsesprocedure.

Betalingen vil som udgangspunkt være leverandøren i hænde 2-3 bankdage efter fakturagodkendelse.

Rettidig betaling af faktura er et generelt opmærksomhedspunkt og noget, som der er fokus på fra Assens Kommunes side. Dog vil der i den kommende tid være øget fokus på hurtig fakturabehandling.

Der henvises i øvrigt til Assens Kommunes generelle betalingsbetingelser.

Leverandører, der ønsker at få fremrykket betalingsbetingelserne, kan kontakte Assens Kommunes Økonomiservice på okonomi@assens.dk

Hav oplysninger parat

Når virksomhederne henvender sig, skal de oplyse:

  • Firmanavn
  • cvr-nummer
  • e-mail til brug ved information
  • Desuden skal kontaktperson og telefonnummer oplyses

Ovenstående træder i kraft fra henvendelsestidspunktet og vil være gældende så længe det vurderes nødvendigt. Leverandører, der ønsker at få fremrykket betaling, får direkte besked, når ordningen ophører.

Yderligere oplysninger

Borgmester, Assens Kommune, Søren Steen Andersen, tlf. 29 37 90 65
Afdelingsleder, Indkøb og Økonomiservice, Assens Kommune, Dan Rasmussen, tlf. 64 74 73 81