icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Vigtige spørgsmål om sundhed lander i borgernes E-boks

Rygning, smerter og ondt i livet. 300.000 tilfældigt udvalgte borgere over 16 år – heraf 2500 borgere i Assens Kommune, bliver nu spurgt om, hvordan de har det. Det sker for at kunne sætte ind med målrettet forebyggelse og bedre behandling af sygdomme.

Det er fjerde gang siden 2010, at undersøgelsen ”Hvordan har du det?” gennemføres. Undersøgelsen er den største af sin art, og den giver et unikt billede af, om danskernes sundhed og trivsel er blevet bedre gennem årene, og hvor i landet, der er særlige udfordringer netop nu.

For at få de mest brugbare resultater er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaerne.

Jeg håber, at så mange som muligt vil give sig tiden til at svare på spørgeskemaet. Ud fra det kan vi få en meget værdifuld viden om sundhedstilstanden i vores kommune. Hvad går godt, og hvor skal vi arbejde med at sætte ekstra ind, fortæller Mogens Mulle Johansen, Formand i Uddannelse, Børn og Familie.

Sidste sundhedsprofil viste en haltende sundhed

Resultatet fra den sidste undersøgelse i 2017 viste, at det haltede med danskernes sundhed på flere områder. Svarene viste blandt andet, at over halvdelen af alle voksne danskere var overvægtige, at flere unge var blevet rygere og trivedes dårligt mentalt, og at mere end halvdelen af danskerne havde ondt i ryggen.

Og billedet var det samme blandt borgere i Assens Kommune. Her viste Sundhedsprofilen blandt andet, at der fra 2010-2017 var et stigende antal af overvægtige og svært overvægtige, færre der levede op til WHO’s anbefalinger om fysisk aktivitet og flere der havde et dårligt mentalt helbred – særligt blandt de unge kvinder.

Svarene fra den seneste undersøgelse har siden 2017 underbygget en stribe tiltag i Assens Kommune. Blandt andet blev Assens Kommunes sundhedspolitik ’Fra MODVILJE til MOD & VILJE’ besluttet af Byrådet i 2019 – og med den blev der sat et målrettet fokus på, at borgere, virksomheder, foreninger og kommune samarbejder om at forbedre borgenes sundhed.

Den sidste Sundhedsprofil viste, at det var nødvendigt at sætte ind, så vi kan forbedre sundheden i Assens Kommune. Resultatet af dette års undersøgelse bliver derfor et vigtigt indikator for, hvordan det går med vores arbejde, fortæller Mogens Mulle Johansen, og Charlotte Kjær, formand for Social og Sundhedsudvalget supplerer:

Med vores sundhedspolitik og den tilhørende handlingsplan blev der sat ambitiøse mål, og igangsat en række indsatser, så der på tværs af kommunen, sammen med virksomheder, borgere og foreninger, arbejdes på at forbedre borgernes sundhed. Jo flere, der svarer på den nye undersøgelse, jo bedre bliver vores billede af, hvordan borgernes sundhedstilstand ser ud her 4 år efter.

Resultatet af sundhedsprofilundersøgelsen 2021 offentliggøres i marts 2022. Spørgeskemaet er sendt til 300.000 danskeres e-Boks eller med postvæsenet.

Om undersøgelsen

De danskere, der er udtrukket til at være med i undersøgelsen, har fået spørgeskemaet ”Hvordan har du det?” i deres digitale postkasse eller som fysisk brev, hvis ikke de har en digital postkasse. Alle, som udfylder spørgeskemaet, deltager i lodtrækningen om en række fine præmier.

Deltagerne i undersøgelsen er tilfældigt udvalgte, og det er frivilligt, om man deltager. Spørgeskemaet vil enten komme fra Region Syddanmark eller fra Statens Institut for Folkesundhed.

Resultaterne fra undersøgelsen bliver samlet på hjemmesiden danskernessundhed.dk, hvor det også er muligt at læse resultaterne fra tidligere undersøgelser.

Yderligere information

  • Charlotte Kjær, Formand for Social og Sundhed, tlf.: 29 37 90 53
  • Mogens Mulle Johansen, Formand i Uddannelse, Børn og Familie, tlf.: 29 37 90 58
  • Michael Bjørn, direktør Social og Sundhed, tlf.: 64 74 71 61