icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Varsel om forhøjet vandstand i Assens Havn

DMI har udsendt varsel om, at vandstanden i Assens Havn forventes at stige til ca. 1.45 m. onsdag den 2. januar 2019. Der er tale om en foreløbig prognose, og udviklingen kan derfor lige nu gå begge veje.

I tidsrummet fra ca. kl. 9.30 til ca. 21.00 forventes vandstanden at være 1. meter over daglig vande og dermed give stormflod. Vandstanden forventes at toppe omkring kl. 14.00 Den varslede vandstand er ca. 15 cm. lavere end ved sidste stormflod i januar 2017.

Nordre Havnevej og Ved stranden forventes derfor at blive afspærret fra ca. kl. 11.00 til kl. 19.00. Udover forhøjet vandstand i Assens Havn forventes der også forhøjet vandstand langs kysten, der kan få betydning for områderne:

Desuden forventes Helnæs dæmningen at blive lukket onsdag fra ca. kl. 11.30 – 19.30.

Afhentning af sandsække

Den forhøjede vandstand skyldes, at nytårets blæsevejr først fra vest og i morgen fra nord, skubber en del ekstra vand ind i de danske farvande, herunder Lillebælt.

-Lige nu er vi i gang med at advisere naboerne omkring havnen om risikoen for den forhøjede vandstand, siger havnechef Ole Knudsen og fortsætter:

- Beredskabet er i gang med at køre sandsække ud. De bliver placeret på parkeringspladsen bag det gamle rådhus ved Willemoesgade 15, hvor der også bliver kørt sand til. Vi afventer derfor en melding om, hvornår borgerne kan hente sandsække. Når vi ved mere om, hvornår der er mulighed for at hente sandsække og sand, informerer vi om det.

Ole Knudsen opfordrer derfor borgerne til at holde sig opdateret om situationen i dagspressen og på kommunens facebookside samt hjemmeside, der løbende bliver opdateret.

Yderligere oplysninger

Havnechef Ole Knudsen tlf. 31718181 eller miljø- og naturchef Annette Bæk tlf. 40117634