icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Varmemesse skal hjælpe borgerne med viden om muligheder for grøn omstilling af varmeforsyning

Hvilke muligheder er der, hvad skal jeg være opmærksom på, og hvordan gør jeg i praksis? Det er blot nogle af de spørgsmål, som kan opstå, når man overvejer at skifte eksempelvis sit olie- eller gasfyr ud med grønnere løsninger.

Derfor afholder Assens Kommune Varmemesse for alle interesserede:

Tid og sted:

23. november - klokken 17:00-19:00
10. klassecenteret i kantinen, Langbygårdsvej 6, 5620 Glamsbjerg.

(Tilmeldingsfrist for borgere: Torsdag den 17. november 2022 via hjemmesiden www.assens.dk/varme )

Hvorfor?

I Juni 2022 blev et bredt flertal i Folketinget enige om, at der skulle mere fart på udfasningen af olie og gas, og at borgerne skulle have klar besked om deres muligheder for at få fjernvarme inden udgangen af 2022.

Derfor fik Danmarks 98 kommuner til opgave at undersøge, i hvilket omfang og med hvilken tidshorisont, der kan blive udrullet fjernvarme inden for deres kommunegrænse, samt at informere borgere med gas- og oliefyr i gasforsynede områder om de kan forvente at blive tilbudt fjernvarme.

Assens Kommune har derfor afholdt møder med fjernvarmeselskaberne og afklaret, hvor der er planer om fjernvarme, samt afholdt dialogmøde med lokalområder, hvor der lige nu ikke er planer om fjernvarme. Den 23. november afholder vi så en varmemesse, som skal hjælpe borgerne med viden om, hvordan de bedst muligt finder en grøn varmeforsyning, som passer til deres situation, og hvad de skal være opmærksom på i den forbindelse.

Til messen kan man få viden, idéer og inspiration fra Energistyrelsen, og flere aktører fra varmeforsyningsområdet, som står klar med inputs og sparring.

Se mere på: