Afbrændingsforbud

Beredskab Fyn har d. 2.7. forlænget afbrændningsforbuddet.

Forbuddet er gældende indtil Beredskab Fyn ophæver dette.

Se, hvad du skal være særlig opmærksom på:
icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Vandprøver med desphenyl-chloridazon fundet på to vandværker i Assens Kommune

Vandprøver fra boringer ved Kildebakken Vandværk og Mariendal Vandværk har afsløret indhold af nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon på op til 2,3µg/l(mikrogram/l). Den tilladte grænseværdi er 0,1 µg/l.

Vandprøverne er foretaget i sidste uge, og det endelige resultat af prøverne lå klar i går. Derfor har Assens Forsyning taget Engmose-boringen ud af Kildebakken Vandværks Forsyning. På Mariendal Vandværk er det kun Dybdal-boringen, der fortsat bruges.

På Kildebakken Vandværk leverer to af boringerne stadig rent drikkevand til områdets husstande i et forhold, der gør, at grænseværdien for kvaliteten af drikkevand overholdes.

 

Miljøstyrelsen har orienteret kommunerne om, at den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse af desphenyl-chloridazon må være 300 µg/l for voksne og 50 µg/l for børn.

- At der er fundet forurening ved netop Kildebakkens og Mariendalsværkets Kildefelter kan skyldes, at de er meget sårbare for nedsivning af forurening fra jordoverfladen, da grundvands-magasinerne ikke er beskyttet af tykke lerlag, siger Annette Bæk, miljø- og naturchef.

 

Yderligere oplysninger
Annette Bæk, Miljø- og Naturchef, tlf. 6474 7293 / 4011 7634.

 


Fakta

  • Chloridazon er navnet på ukrudtsmidlet Pyramin.
  • Chloridazon blev tidligere brugt til produktionen af roer, rødbeder og løg, men har været forbudt i Danmark siden 1996.
  • Der har i dagspressen været omtale af fund af nedbrydnings-produktet desphenyl-chloridazon, der dannes når chloridazon nedbrydes i løbet af nogle uger i landbrugsjorden. Det har vist sig, at dette nedbrydningsprodukt nedbrydes meget vanskeligt i jord og grundvand. Derfor kan stoffet findes i jordbunden og grundvandet mange år efter, at chloridazon har været anvendt.
Prøvested/boring Kildebakken Vandværk
Afgang vandværk 0,17
Skoven 1 0,04
Stadionvej 0,14
Engmosen 0,26
Prøvested/boring Mariendal Vandværk
Afgang Vandværk 0,83
Dybdal Der blev ikke fundet rester af desphenyl-chloridazon
Stensledgårdsvej 0,45
Sprogøvej 1,0
Ved Værket 2,3