icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Vandprøver med desphenyl-chloridazon fundet på Melby-Kærum Vandværk

Vandprøver foretaget på begge boringer på Melby-Kærum Vandværk har afsløret indhold af nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon på henholdsvis 2,4 µg/l (mikrogram/l) og 9,0 µg/l (mikrogram/l). Den tilladte grænseværdi er 0,1 µg/l(mikrogram/l). Vandprøverne er foretaget den 23. november, og det endelige resultat af prøverne er nu kommet. De berørte borgere kobles på nødforsyning fra Assens Forsyning.

Borgerne i Melby-Kærum Vandværks forsyningsområde får nu vand fra Assens Forsyning, da vandprøver fra begge værkets boringer viser fund af nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon.

Assens Kommune har straks taget kontakt til embedslægen, som lige nu vurderer på de konkrete analyser. Embedslægen henviser i den forbindelse til Miljøstyrelsens udtalelse om, at den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse af stoffet for drikkevand er 50µg/l for små børn og 300µg/l for voksne.

Derudover udtaler Miljøstyrelsen også, at grænseværdien for pesticidrester i drikkevandet i Danmark ikke er fastsat ud fra en sundhedsfaglig risikovurdering, men derimod er politisk fastsat meget lavt til 0,1 µg/L. Grunden til dette er, at man som udgangspunkt ønsker pesticidfrit drikkevand.

Melby-Kærum Vandværk er lige nu i gang med at informere de berørte borgere om situationen.

Med vandprøverne fra Melby-Kærum Vandværk er alle vandværk i Assens Kommune nu blevet analyseret for nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon.

Yderligere oplysninger

Miljømedarbejder og geolog i Assens Kommune, Laust Hvidtfeldt Lorentzen, tlf. 6474 6859.

Fakta

  • Chloridazon er navnet på ukrudtsmidlet Pyramin.
  • Chloridazon blev tidligere brugt til produktionen af roer, rødbeder og løg, men har været forbudt i Danmark siden 1996.
  • Udover ikke at være akut sundhedsfarligt, er Chloridazon heller ikke forbundet med øjen- eller hudirriterende, det er ikke allergifremkaldende eller skadeligt for arveanlæggene, ikke kræftfremkaldende, ikke skadeligt for forplantningen eller fostre, og er ikke skadeligt for centralnervesystemet.
  • Der har i dagspressen været omtale af fund af nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon, der dannes, når chloridazon nedbrydes i løbet af nogle uger i landbrugsjorden. Det har vist sig, at dette nedbrydningsprodukt nedbrydes meget vanskeligt i jord og grundvand.
  • Derfor kan stoffet findes i jordbunden og grundvandet mange år efter, at chloridazon har været anvendt

Læs mere om desphenyl-chloridazon

https://www.assens.dk/borger/affald-og-miljoe/drikkevand/vandets-kvalitet/fakta-om-desphenyl-chloridazon/