Afbrændingsforbud

Beredskab Fyn har d. 2.7. forlænget afbrændningsforbuddet.

Forbuddet er gældende indtil Beredskab Fyn ophæver dette.

Se, hvad du skal være særlig opmærksom på:
icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Værdighedsmillioner til ældreområdet

Demens, akutsygepleje, rehabilitering, ensomhed blandt ældre og aktiviteter på plejehjemmene er de områder, som Social- og Sundhedsudvalget i Assens Kommune foreslår, at kommunens godt 8,5 mio. kr. af 'værdighedsmilliarden' skal gå til. Som noget helt nyt etableres en kørselsordning for demente. Nu får Ældrerådet og Handicaprådet forslaget i høring.

Udvalget har helt konkret foreslået, at godt 4,8 mio. kr. øremærkes til aktiviteter på plejehjemmene. Derudover har Udvalget valgt at prioritere, at akutsygeplejen tildeles 1,7 mio. kr., rehabiliteringsområdet tildeles 1 mio. kr., mens demensområdet får 700.000 kr., og bekæmpelse af ensomhed blandt ældre tildeles 300.000 kr. i hhv. 2018 og 2019.

Betina Signe Stick, formand for Social- og Sundhedsudvalget, forklarer udvalgets prioritering:

- Det er vigtigt for os, at de ekstra midler, vi får i 2018 og 2019, understøtter centrale emner i vores værdighedspolitik. Vi fastholder og videreudvikler det fokus, der er sat for en værdig omsorg og pleje af den enkelte ældre borger i Assens Kommune i de to foregående år. Vi arbejder målrettet videre med Eden Alternative. I foråret nåede vi en milepæl - alle vores plejehjem er nu Eden-certificerede som den første kommune i Danmark, og hjemmeplejen arbejder også aktivt med filosofien, forklarer Betina Signe Stick.

I april vedtog byrådet en Demensstrategi for Assens Kommune, som nu skal implementeres bl.a. med midler fra værdighedspuljen. Indsatserne i strategien er inddelt i tre emner: ”At styrke forståelsen om demens”, ”At blive i hverdagen” og ”Aktiv i Assens”.

- Vi glæder os over at kunne begynde at implementere demensstrategien og skabe gode rammer for vores demente borgere. Som noget helt nyt vil vi etablere en kørselsordning for demente borgere. Vi vil også fortsat arbejde med at modvirke den ensomhed, nogle af vores ældre oplever, siger udvalgsformanden.

Nu bliver forslaget sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet, inden Social- og Sundhedsudvalget tager endelig stilling til, hvordan midlerne skal anvendes.

Senest den 1. november skal Assens Kommune sende redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet for, hvordan midlerne til understøttelse af Værdighedspolitikken skal bruges.

Fakta

Aftalen om Værdighedsmilliarden blev indgået i forbindelse med Finansloven efteråret 2015. Det betyder, at der årligt afsættes en "Værdighedsmilliard" på ældreområdet. Pengene skal gå til at udbrede og implementere en "Værdighedspolitik" i alle kommuner.

Værdighedspolitikken beskriver bl.a. hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende emner i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre: ”Livskvalitet”, ”Selvbestemmelse”, ”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen”, ”Mad og ernæring” samt ”En værdig død”.

Assens Kommunes Værdighedspolitik blev godkendt af Byrådet 29. juni 2016.

Se mere på www.assens.dk/vaerdighedspolitik

Yderligere oplysninger

  • Betina Signe Stick, formand for Social- og Sundhedsudvalget, tlf. 2911 9875, bssti@assens.dk
  • Michael Bjørn, vicedirektør Velfærd, 6474 7161 / 2348 6613, mibjo@assens.dk