icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Udviklingsplan skal styrke Assens som turist- og bosætningsby

Udviklingsplanen for Assens by er nu på trapperne. På mandag førstebehandler udvalget Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune planen. Målet med den er at fastholde og tiltrække borgere, turister, erhvervsdrivende og investorer til Assens ved at udvikle byen.

Projektet Fremtidens Assens er nu så vidt, at et forslag til en udviklingsplan nu er klar. Planen er et overordnet styringsredskab for byens udvikling de næste mange år. I planen er der særligt fokus på tre kerneområder og særegne kvaliteter for Assens; Den bynære havn, Den kulturelle købstad og Det vilde bylandskab på jordbassinerne.

- Der er et stort uudnyttet potentiale i Assens, og der har været en stor vilje og lyst til at udvikle byen, men der har manglet en fælles kurs. Den får vi nu med udviklingsplanen, som samler en lang række tidligere planer og visioner for Assens by. Med planen prioriterer vi, sætter retningen og skaber et nyt lag i byens identitet, udtaler borgmester Søren Steen Andersen.

Assens skal vendes mod vandet

Den helt korte udgave af udviklingsplanen er, at Assens skal vendes mod vandet.
Første skridt på vejen er det såkaldte åbningstræk, som blev vedtaget i byrådet i februar. Målet er at styrke forbindelsen mellem by og havn ved at etablere en ny havneplads med et moderne bibliotek kombineret med andre aktiviteter, et multitek, i det tidligere rådhus. Assens Kommune har sendt en ansøgning til Realdania om 10 mio. kr. til projektet. Der kommer svar på ansøgningen i april.

Planen viser også konkrete veje til, hvordan bymidten kan styrkes og gentænkes ved at åbne op for nye funktioner, forbindelser og oplevelser. Den peger på, at ved at udvikle de områder, som vurderes at have størst muligt potentiale, så kan det fungere som løftestang for en positiv udvikling af hele byen.

Mange har været involveret i Fremtidens Assens – og grupper med borgere er aktuelt i gang

Udviklingsplanen er resultatet af en omfattende proces og dialog, som har involveret politikere, et bredt spænd af nøgleaktører i Assens, bl.a. forretningsdrivende, foreningsrepræsentanter og erhvervslivet, og ikke mindst borgerne i byen. Der var også et stort fremmøde til et bymøde på Tobaksgården.

Helt centralt var også fire større workshops med en politisk styregruppe og et interessentforum med lokale aktører. De to grupper har deltaget i udarbejdelsen af planen og har taget aktiv del i analyse og kvalificering.

- I den nuværende situation er det særligt vigtigt, at vi prioriterer kommunens anlægsmidler dér, hvor de bedst kan skabe grundlag for private investeringer. Der er omdannelsen af den bynære havn helt central, udtaler Dan Gørtz, som er formand for den politiske styregruppe.

Ud over kommunale og private investeringer, skal udviklingsplanen også inspirere byens borgere og andre aktører til at tage aktiv del i byens liv og udvikling. Allerede nu er tre arbejdsgrupper med borgere i fuld gang. En gruppe arbejder med en ny ankomst til jordbassinerne ved at rydde Sukkerfabrikkens tidligere siloplads vest for Søndre Ringvej, en anden gruppe vil skabe liv på midtermolen og er ved at indrette det røde pakhus til træskibsværksted, og den tredje gruppe sætter fokus på Assens’ rige historie og kulturmiljøer i samarbejde med Udvikling Assens, Assens Købstad og Museum Vestfyn.

Høring, borgermøde og endelig vedtagelse venter

Udviklingsplanen førstebehandles i udvalget for Miljø, Teknik og Plan den 1. april. Den 24. april sender byrådet planen i høring i perioden 25. april-23. maj. Der er borgermøde mandag den 6. maj, kl. 19-21, i Teatersalen – Arena Assens. Endelig forventes planen vedtaget af byrådet den 26. juni.

Fakta – Fremtidens Assens

Projektet Fremtidens Assens har et samlet budget på 2 mio. kr., hvoraf fonden Realdania bidrager med halvdelen under indsatsen ”Hovedbyer på Forkant”.

En politisk styregruppe med følgende medlemmer fra byrådet arbejder med projektet; Pia Offer Madsen, Henrik Hansen, Søren Steen Andersen, Finn Brunse og formand for styregruppen Dan Gørtz. Et interessentforum med lokale aktører og interessenter fungerer som følgegruppe og sparringspartner for den politiske styregruppe.

Se mere på assens.dk/fremtidensassens og på facebooksiden Udvikling af Assens by.

For yderligere oplysninger kontakt

  • Søren Steen Andersen, borgmester, 29 37 90 65.
  • Dan Gørtz, udvalgsformand for Miljø, Teknik og Plan og formand for projektets politiske styregruppe, 21 70 95 42.
  • Peter Michael Nielsen, plan og kulturchef, Plan og Kultur, 23 48 68 62.
  • Birgitte Lind-Thomsen Hjerrild, afdelingsleder, Plan og Kultur, 61 61 34 12.
  • Anders Dam, planlægger og projektleder, Plan og Kultur, 64 74 72 90.