icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Udvikling af Vissenbjerg: Nu er vi et skridt tættere på!

Vissenbjerg skal være mere levende, sammenhængende og attraktiv til gavn for borgere, tilflyttere og turister. Derfor har Miljø, Teknik, og Planudvalget vedtaget en plan for første skridt i byudviklingsplanerne, som omhandler den bynære natur og attraktionerne.

Terrariet Reptile Zoo, Udsigten og istidslandskaberne samt Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter er nogle af de attraktioner, der er i Vissenbjerg i dag. Men for nogle mennesker er det skjulte perler, som ikke bliver opdaget. 

Men det skal der nu laves om på. Det ligger fast med de planer for området, som Miljø, Teknik og Planudvalget netop har vedtaget.

”Vi vil gerne skabe en attraktiv bymidte, som borgerene kan få gavn af i hverdagen og fritiden, men som også højner attraktiviteten og oplevelsesværdien i byen. Det skal være med til at bane vejen for yderligere vækst og udvikling”, fortæller formand for Miljø, Teknik og Planudvalget i Assens Kommune, Jens Jakobsen.

Det er første skridt til en større forskønnelse af Vissenbjerg centrum, som netop er blevet godkendt, og den vil blive gennemført i etaper.

Vi skaber mere sammenhæng

For at fremhæve den bynære natur og gøre de attraktioner, der er i området mere attraktive at besøge, vil der komme et nyt og mere levende ankomstområde ved Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter, samt en ny spændende forbindelsessti.

Stien kommer til at løbe fra Vestergade, forbi Idræts og Kulturcenteret, og idrætsanlægget, over til Terrariet Reptile Zoo og videre til naturområdet omkring Udsigten.

I Etape 1 lægges der ud med at gøre ankomsten mere attraktivt og levende, da det skal fungere som ankomstområde til de øvrige attraktioner i området.

Det videre forløb af stien mod Terrariet og Udsigten ligger i fredet område, og derfor skal stiens forløb udarbejdes i dialog med fredningsmyndighederne.

En del af en større udvikling af byen

Anden etape vil blive udarbejdet i dialog med Assens Forsyning. I 2025-2026 skal Forsyningen som en del af regnvandsplanen sikre byen mod klimaforandringer, regnvand og samtidig sikre en god spildevandshåndtering for blandt andet at mindske oversvømmelser af kældre.

Herefter bliver der lagt ny asfalt, og det er i den forbindelse, at byforskønnelsen vil fortsætte hen ad hovedgaden i Vestergade og Østergade. I anden etape er der også planer om at se på området omkring biblioteket og den gamle krohave.

”Det er positivt, at vi nu er på vej til at forbedre den oplevelse, man får, når man besøger byen. Det vil gøre det mere attraktivt at bo i og besøge byen, og jeg forventer, det vil smitte af på udviklingen og tiltrækningskraften i de omkringliggende lokalområder”, fortæller Bjarne Stenhøj Hansen, der er formand for Vissenbjerg Lokalråd.

Planerne om forskønnelsen af Vissenbjerg centrum er en del af den større udviklingsplan for Vissenbjerg og omegn kaldet Fremtidens Vissenbjerg.

Fakta

Du kan læse mere om udviklingsplanen for Vissenbjerg og omegn på www.assens.dk/FremtidensVissenbjerg.