icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Uden Micro Technic ville der være kaos - trafikkaos

I 2003 flyttede Micro Technic fra Odense til Aarup. Her 16 år senere er der sket meget - elektronikvirksomheden har bl.a. udvidet to gange, gennemgået et generationsskifte, taget kampen op med Kina-producenter og åbnet satellitkontorer i iværksættermiljøer i Odense og Aarhus.

På Smedevænget i Aarup holder Micro Technic til, og det er godt for trafiksikkerheden. Her produceres nemlig meget af den elektronik, der styrer lyskryds og fodgængertryk. Men det er kun en lille del af det, de 62 ansatte sætter deres aftryk på. Kort sagt udvikles og produceres industriel elektronik.

Virksomheden blev stiftet i 1977 af brødrene Lasse og Finn Max Laursen. Sidstnævnte var direktør i 40 år, inden han overlod roret til sin søn, Frank Max Laursen, som her fortæller begejstret om virksomhedens udvikling. En udvikling, der har budt på stadig mere automatiserede processer.

Tager kampen op med Kina-producenter

- Med robotteknologi har vi effektiviseret vores processer, og dermed er vi blevet mere konkurrencedygtige på prisen, forklarer Frank Max Laursen, der dog afslører, at de ikke kan hamle 100 procent op med Kina-priser. Men er pris det vigtigste, spørger han retorisk.

- Jeg kan komme på faktorer, der er vigtigere; eksempelvis fleksibilitet, kvalitet og forsyningssikkerhed. Er der ikke styr på de ting, så vil jeg vove at påstå, at glæden ved den lave pris hurtigt forsvinder.

Han fortæller, at deres udviklingsafdeling i stigende grad rådgiver kunderne i produktudviklingsfasen.

- Når vores ingeniører arbejder sammen med kundens ingeniører fra starten, så kan processer designes, så produktet kan laves billigst muligt, forklarer Frank Max Laursen.

Et godt eksempel er robotten Kubo, som bl.a. bruges i skoleundervisning. Stifterne indgik tidligt i et samarbejde med bl.a. Micro Technic, som producerer printpladerne, samler robotten og håndterer logistikken.

Satellitkontorer i Odense og Aarhus - Men ingen planer om at flytte

Senest er Micro Technic begyndt at satse på rådgivning af iværksættere og nystartede virksomheder og har nu to satellitkontorer – ét i Forskerparken i Odense og ét i Navitas i Aarhus.

- Vi har fingeren på pulsen i forhold til fremtiden, vi kan følge med i udviklingen i miljøet og kan indgå i partnerskaber, forklarer direktøren.

Hovedsædet flytter dog ikke fra Aarup, forsikrer han og siger, at de ikke på noget tidspunkt har fortrudt flytningen fra Odense i sin tid.

- I Aarup har vi max to timer til kunderne. Vores oplevelse af erhvervsklimaet i Assens Kommune er desuden meget positivt. Vi føler os hørt og set af kommunen, og vi har et godt samarbejde med jobcentret og Udvikling Assens, slutter han.