icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Sundhedspersonale skal blive hjemme efter rejser til risikoområder

Sundhedsstyrelsen har tirsdag aften den 3. marts stillet krav om, at alle ansatte i sundheds- og ældresektoren, som har rejst i områder, hvor Coronavirus er særligt udbredt (risikoområder) og er kommet hjem efter 18. februar 2020, skal blive hjemme i 14 dage efter du er kommet hjem.

De 14 dage regnes fra hjemkomstdato. Dvs. hvis du for eksempel er kommet hjem den 20. februar, skal du blive hjemme til den 5. marts, så der samlet set er gået 14 dage siden, du har været i et risikoområde. Dette sker for at beskytte de ældre og syge i vores samfund, som er mest udsatte for smitte af Coronavirus og som – hvis de smittes – er i størst risiko for komplikationer eller dødsfald. Den nye anbefaling implementeres allerede fra i morgen tidlig den 4. marts 2020.

Øvrige danskere opfordres til at blive hjemme efter rejser i risikoområde

Sundhedsstyrelsen har desuden anbefalet, at alle øvrige danskere som har været i et af risikoområderne og er kommet hjem, bliver hjemme i 2 uger. Det sker for at inddæmme smitten i samfundet generelt. Denne anbefaling gælder også børn og unge i dagtilbud og skoler. 

Hjemvendte danskere fra risikoområder må ikke besøge plejehjem

Den nye situation betyder samtidig, at borgere, der har været i et af risikoområderne, ikke kan aflægge besøg på landets plejecentre og heller ikke bør besøge ældre hjemmehjælpsmodtagere i egen bolig.

Hvilke områder er risiko-områder?

Sundhedsstyrelsen fører en liste over områder i verden, der betragtes som risikoområder i forhold til smittespredning. Listen vil løbende (dagligt) blive opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.