icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Stigende smittetal i Assens by kræver skærpede COVID-19 tiltag

Antallet af smittede borgere med COVID-19 har igennem den sidste uges tid været stigende i Assens Kommune og har nu nået et niveau, hvor kommunen efter dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed skærper de smitteforebyggende tiltag. Smitten er lige nu særligt centreret omkring Peter Willemoesskolen i Assens by og boligområder med tilknytning til skolen.

Borgmester Søren Steen Andersen følger sammen med krisestaben situationen nøje:

”Vi ser lige nu en smitteudvikling, der er bekymrende – særligt i forhold til dele af Assens by. Vi ser det, der kan minde om et mikroudbrud – altså at kommunens samlede smittetal kan spores tilbage til et lokalt område. Det er særligt blandt børn og unge, vi ser smitte. Derfor har vi taget kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed og i samråd med dem besluttet, at smittetallet nu er på et niveau, hvor vi har brug for at sætte en række tiltag i søen allerede fra i morgen for at få inddæmmet og nedbragt smitten.”

Forebyggende tiltag

Krisestaben i Assens Kommune arbejder efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed med at sætte en række konkrete smitteforbyggende tiltag og aktiviteter i gang i prioriterede områder, hvor smittestigningen ses.

I de kommende dage vil medarbejdere fra kommunen, gå fra dør til dør for at gå i dialog med de enkelte beboere og familier omkring mulighederne for test og vigtigheden af at gå i isolation, hvis man er konstateret positiv med COVID-19. Indsatsen suppleres af ”blå veste medarbejdere” fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der ligeledes vil tage del i det opsøgende dør-til-dør arbejde. Kommunen er også i dialog med de lokale boligforeninger omkring opsætning af plakater m.v. i alle opgange, ligesom der arbejdes på at få etableret SMS-kæder til beboerne i de berørte boligområder.

Assens Kommune er også i dialog med Region Syddanmark omkring at få etableret ekstra testmuligheder i området i løbet af weekenden, så beboerne nemt kan blive testet.

Endelig tager kommunen kontakt til Assens Handelsstandsforening og byens butikker med en opfordring til, at butikkerne er opmærksomme på, at retningslinjerne overholdes, ligesom borgerne opfordres til at foretage indkøb alene.

Kommunens smittetal ligger i dag på 45 – incidenstal 110, mens smittetallet for en uge siden lå på 27 – incidenstal 66.