icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Sådan vil Assens Kommune skabe og synliggøre ’det gode liv’ i lokalsamfundene

Assens Kommune har nu sat retningen for, hvordan kommunen fremadrettet vil arbejde med bosætning, udvikling og attraktivitet både på den korte og den lange bane for nuværende og kommende borgere.

Hvordan sikrer vi, at det bliver ved med at være attraktivt at bo og leve i Assens Kommune? Svaret finder du i kommunens nye Bosætningsstrategi, som Byrådet netop har vedtaget.

Bosætningsstrategien sætter nemlig retningen for en række indsatser både på den korte og den flerårige bane, som skal sikre, at det bliver ved med at være attraktivt at bo og leve i kommunen for nuværende borgere, tiltrække nye tilflyttere samt sikre fortsat vækst og udvikling.

”Det er vigtigt, at vi både har fokus på det gode liv for de borgere, som bor her, men også får synliggjort de kvaliteter vi har, så nye borgere kommer til. Flere borgere i kommunen vil styrke vores lokalsamfund og give mulighed for den fornødne vækst lokalt og i hele kommunen. Bosætning og vækst er nemlig medvirkende til, at vi fortsat kan udvikle og sikre de bedste tilbud til børn, unge og ældre. Derudover er flere tilflyttere også et vigtigt element i, at virksomhederne kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft ”, siger Søren Steen Andersen, der er borgmester i Assens Kommune.

Tilflyttere er vigtige for fælleskab og udvikling

I Assens Kommune er hussalget steget med 78 procent, hvis man sammenligner de første tre måneder i år med samme periode sidste år. Det viser tal fra Boligsiden. Samtidig er der næsten 80 nye byggegrunde på vej rundt om i kommunen for at imødekomme den store efterspørgsel. Men der er plads til endnu flere borgere. Derfor skrues der med den nye bosætningsstrategi op for at få fortalt omverdenen om de mange muligheder, der er for et godt liv i Assens Kommune. Samtidig vil der blive arbejdet med borgerstolthed fællesskab og ambassadørskab og ikke mindst en øget synliggørelse af, hvor mange arbejdspladser der er mulighed for at nå uden for kommunegrænsen på blot en halv til en times kørsel, ligesom der vil være fokus på at fortælle om de mange spændende jobmuligheder inden for kommunegrænsen hos de lokale virksomheder.

”Vi ved jo godt, vi har meget at byde på; gode dagplejere, daginstitutioner og skoler, aktive idræts- og fritidsaktiviteter for hele familien, flot natur, stærke lokale fællesskaber, gode pendlermuligheder med kort afstand til motorvejsnettet og jernbanenettet, og det kan vi godt blive lidt bedre til at fortælle om. Derfor har vi en fælles opgave kommune, borgere, foreninger og virksomheder i forhold til at fortælle omverdenen om alle vores lokale områder”, siger Søren Steen Andersen.

”Når der skal laves aktiviteter, skabes udvikling og liv i lokalsamfundene, så er nye tilflyttere er en vigtig brik. Når der kommer nye mennesker og nye kræfter til lokalsamfundet, så har de nogle erfaringer med fra andre steder og en evne til at spotte de gode kvaliteter, der er i området, som dem, der bor her, måske tager lidt for givet. Det er ofte med til at sætte skub i nye aktiviteter og udvikling. Derfor er jeg meget begejstret for, at kommunen nu sætter så markant en retning for, hvordan vi sikrer fortsat liv og udvikling i vores lokalsamfund i hele kommunen”, siger Inge Dahl, formand for Lokalrådet i Assens.

Assens Kommune vil skabe værdi for nuværende borgere

Men bosætningsstrategien handler også om at skabe værdi for de borgere, som allerede bor i kommunen:

”Jeg er rigtig glad for, at kommunen fortsat prioriterer at understøtte kulturelle, foreningsmæssige og borgerdrevne tilbud, da det skaber værdi for os, der bor her både nu og i fremtiden”, siger Rikke Louise Fage-Fjord, Socialantropolog og en af initiativtagerne bag Glamsværkerne, og fortsætter:

”Når vi aktivt deltager i lokalsamfundet, er vi med til at gøre det attraktivt både for os som allerede bor her og for kommende tilflyttere. Det at vigtigt at være medskaber af sit eget lokalområde, fordi vi på den måde tager mere ejerskab, får medindflydelse og er med til at skabe det fællesskab, der skal være trædestenene for kommende generationer. Den mulighed, synes jeg, vi får i Assens Kommune og med den nye bosætningsstrategi forpligter kommunen sig på, at vi også har de muligheder i fremtiden”.