icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Rejsegilde på højteknologisk energineutral Forsyningspark

Assens Forsyning A/S er i fuld gang med etableringen af deres nye forsyningspark, der er et nationalt klimavenligt fyrtårnsprojekt, som over tid skal håndtere al spildevand fra hele Assens Kommune. 1. september holdes der rejsegilde på Forsyningsparken, som ud over at rense spildevand også kan afhjælpe oversvømmelser, producere varme og el og har en positiv effekt på miljøet.

Lige nu er Assens Forsyning A/S ved at bygge en stor ny højteknologisk Forsyningspark, som skal erstatte de otte mindre renseanlæg i kommunen og samle alle Assens Forsynings vandaktiviteter ét sted.

Forsyningsparken har både til formål at sikre forsyningen af kritisk infrastruktur til borgere og virksomheder i hele Assens Kommune, og vil samtidig gavne klimaet og miljøet:

”Ved at anvende de nyeste og mest effektive teknologier, reducerer vi udledningen af CO2 fra elforbruget til transport og rensning af spildevand med hele 60 procent svarende til 400 tons om året. Samtidig bliver anlægget så energieffektivt, at det producerer mere energi i form af el og varme, end det forbruger. Anlægget bliver dermed noget af det mest effektive og miljøvenlige i branchen”, siger Poul Erik Kristiansen, der er bestyrelsesformand for Assens Forsyning A/S.

En del af en større klimaplan i Assens Kommune

I 2018 vedtog Byrådet i Assens Kommune en ambitiøs spildevandsplan, som blandt andet handler om at centralisere spildevandsrensningen i kommunen på ét nyt stort renseanlæg ved Assens. Siden har Assens Kommune og Assens Forsyning A/S indgået en klimapartnerskabsaftale i 2020 i forbindelse med kommunens klimastrategi:

”Jeg er meget stolt af det, vi kan udrette, når virksomheder og kommune samarbejder. Assens Forsyningspark er et pragteksempel på, hvordan klima, udvikling og nytænkning kan gå hånd i hånd. Anlægget er et helhedsorienteret og langsigtet projekt, som ikke blot kan rense spildevand. Det vil også kunne modvirke oversvømmelser, producere varme og el, skabe forsyningssikkerhed, og så har det en positiv effekt på miljøet. Det er sådan, vi skal tænke løsninger i fremtiden.”, siger borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen.

Rejsegilde på forsyningsparken

Den 1. september bliver de traditionsrige rejsegildekranse hejst over flere af de centrale bygninger i Forsyningsparken.

Assens Forsyning A/S har allerede opført og taget et nyt højteknologisk og forsyningssikkert vandværk i brug. Rejsegildet markerer, at de resterende entrepriser, som Hoffmann A/S og konsortiet ”Assens Ny Renseanlæg”, med Jacobsen & Blindkilde A/S og EnviDan A/S, står for, også er godt på vej og bliver leveret og færdigopført til tiden.

”Jeg har fulgt byggeriet meget tæt og ofte besøgt byggepladsen. Jeg vil derfor gerne udtrykke min store tak til alle! Jeg er dybt imponeret over den timing og dygtighed, der er udvist af både entreprenører, håndværkere og rådgivere! Det har været en kæmpe fornøjelse at følge jeres arbejde og se den fremdrift, der uge fra uge, har været i byggeriet. Det skal I alle sammen have meget stor tak for”, siger administrerende direktør for Assens Forsyning A/S, Birger Strandby Ernst.