icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Puljemidler til Assens Kommune skal få flere inaktive i gang med motion

Assens Kommune har modtaget en tidlig julegave i år. Kommunen har netop fået tilsagn om 2.2 mio. kr. til et treårigt projekt, der har fokus på at få flere voksne til at være fysisk aktive.

Det er Beskæftigelsesministeriets puljemidler ”Motion og fællesskab på recept”, der har imødekommet Assens Kommunes ansøgning om at starte et projekt op i samarbejde med kommunens frivillige, foreninger m.v.

Projektet, der har fået navnet ”Tilpasset motion i anerkendende fællesskaber”, har til formål at få afprøvet nye modeller for foreningsidræt målrettet specielle grupper. Fx overvægtige eller borgere, der ikke er vant til at motionere, herunder at få etableret nye alternative tilbud til dem.         

Lene Puggaard, projektleder og sundhedskonsulent, glæder sig over bevillingen: 

”Med projektet får vi mulighed for at få fat i nye målgrupper, som erfaringsmæssigt har haft sværere ved at deltage på de etablerede foreningshold. Vi har heldigvis mange frivillige, der allerede har gode erfaringer med målgruppen. Fx i Skalbjerg, hvor de har særlige motionshold for overvægtige. Derfor vil vi meget gerne inddrage frivillige instruktører, der har erfaringer fra området i projektet, siger Lene Puggaard og fortsætter:

”Styrken ved projektet er desuden, at det er brugerne selv, de inaktive borgere, der skal være med til at beskrive, hvordan idrætten skal tilrettelægges, for at de føler sig velkomne.”

Også foreningsledere og kommunale fagpersoner skal inddrages i kortlægningen af behov og muligheder i forhold til projektets målgruppe.

Del af et fællesskab

Baggrunden for Assens Kommunes ansøgning er, at Jobcentret, Træningsafdelingen og Sundhedsafdelingen ser et behov for, at der bliver oprettet alternative foreningshold i kommunen, der er målrettet en bred borgergruppe med det til fælles, at de ikke passer ind på traditionelle motionshold. Enten fordi borgerne har forskellige fysiske skavanker, er mentalt sårbare eller føler sig som ”nybegyndere” i forhold til idræt og derfor ikke har mod til at melde sig på eksisterende hold.

Esben Krægpøth, vicedirektør, siger:

”Med midlerne får vi nu mulighed for at afprøve nogle tiltag i forhold til målgrupper, der har haft sværere ved at komme i gang med at motionere. Tanken er samtidig at få styrket oplevelsen hos borgerne af, at motion og bevægelse godt kan være sjovt og berigende sammen med andre, hvilket falder helt i tråd med kommunens Vision om ikke blot at styrke borgernes fysiske velbefindende, men i lige så høj grad at styrke deres mentale sundhed.

I forbindelse med projektet, skal der også udvikles en kommunikationsportal, som let og enkelt beskriver foreningstilbuddene, ligesom både kommunale medarbejdere og andet sundhedspersonale skal informeres om projektet med henblik på at få dem til at henvise målgrupperne til tilbud i foreningerne eller til uorganiseret motion.

Projektet løber frem til december 2022, og forventningen er, at projektet kan guide 670 borgere i Assens Kommune med eller i risiko for livsstilssygdomme videre over til forløb i idrætsforeningerne, og at 400 af disse borgere vil forsætte i mere end 3 måneder.

Yderligere oplysninger

Esben Krægpøth, vicedirektør, tlf. 20691819 eller Lene Puggaard, projektleder og sundhedskonsulent, tlf. 23823922.

 


Fakta om projektets rammer

Projektet opererer med tre kernelementer med henblik på at opnå større viden om, hvordan de til sammen kan bidrage til, at flere borgere opnår en styrket fysisk og mental sundhed samt en styrket tilknytning til arbejdsmarkedet. 

De tre kerneelementer er:

 • Samarbejdsmodeller på tværs af sundheds- og beskæftigelsesområdet     
  Der udvikles tværsektorielle samarbejdsmodeller, der med inddragelse af idrætsforeninger, kan skabe sammenhængende forløb, hvor idrætsaktiviteter indgår som en del af en borger/patientrettet sundhedsindsats, beskæftigelsesfremmende og/eller fastholdelsesfremmende indsats.

  Samarbejdsmodellen skal omfatte aktører fra sundheds- og beskæftigelsesområdet. Herunder skal der indgås partnerskabskonstruktion med en eller flere idrætsforeninger.

 • Målrettede aktiviteter i idrætsforeninger
  Der oprettes relevante og målrettede aktiviteter i idrætslivet, som kan anvendes som led i sundhedsfremmende indsatser, rehabiliterings- og behandlingsforløb samt beskæftigelsesfremmende og fastholdelsesfremmende indsatser for borgere. Aktiviteterne skal oprettes i idrætsforeninger og således ikke som kommunale særtilbud.

 • Inddragelse af borgere med henblik på styrket sundhed      
  Samarbejdet skal sikre. at borgere, der er ramt af sygdom, eller som er i risiko for at udvikle sygdom, guides til idrætsaktiviteter som en del af enten en forebyggende, behandlings- eller rehabiliteringsindsats og/eller en beskæftigelses- eller fastholdelsesfremmende indsats.