icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Overgang til nyt IT-system på pensionsområdet vil påvirke telefonbetjening og sagsbehandlingstider

Landets kommuner skal have nyt system til udbetaling af helbredstillæg, udvidet helbredstillæg og personligt tillæg til pensionister.

I forbindelse med overgangen til det nye system, vil sagsbehandlerne ikke have adgang til at foretage udbetalinger i perioden fra d. 24. januar til d. 8. februar 2022.

Der vil desuden være lukket for telefonerne i Team Bolig og Tillæg-pension fra d. 7. til d. 11. februar (begge dage inklusive).

Konverteringen kommer desuden til at betyde, at der ikke kan udbetales tillæg ved udgangen af februar måned.

I månederne efter konverteringen må der ligeledes påregnes forsinkelse på udbetalinger af tillæg og forlænget sagsbehandlingstid på ansøgninger, før det nye system er fuldt implementeret.

Vi beklager den ulempe, det måtte medføre.