icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Nyt lystfiskecenter skal trække flere lystfiskere til

Et nyt nationalt kyst- og lystfiskecenter er på vej til Assens Kommune. Det sker som led i den strategi for lystfiskeri, som d. 25. oktober 2018 blev præsenteret på Agernæs af minister for fiskeri og ligestilling og minister nordisk samarbejde, Eva Kjer Hansen (V).

Assens Kommune er i forvejen kendt blandt lystfiskere for at have mange steder, hvor der er gode muligheder for at fiske ørreder. Dén mulighed er der givetvis flere, der kommer til at benytte sig af i forbindelse med, at det nye center opføres.  

Flere skal fiske

Det nye center skal fungere som et nationalt fyrtårn for lystfiskerturisme, og det skal styrke formidlingen og markedsføringen af de gode muligheder for lystfiskeri, der findes i vores lokalområde. Centret skal formidle lokalt fiskeri, naturoplevelser og kulturhistorie, og det bliver Assens Kommune, der kommer til at stå for driften af centeret.

I forlængelse af den nationale strategi for lystfiskeri, skal der desuden udvikles en digital platform, som bliver én samlet indgang til lystfiskeri og lystfiskerturisme i Danmark. Her kan man bl.a. få svar på, hvor de gode fiskespots er. Hvor man kan købe madding, og hvad man gør med fisketegn? Hvornår man egentlig må fiske? Og hvad man gør, hvis man kommer til som turist og gerne vil fiske, men ikke ved, hvor man skal tage hen eller ikke taler dansk.

Desuden er der i udmøntningen af strategien afsat midler til at markedsføre Danmark og landets mange dejlige lystfisker-spots over for både den inkarnerede fisker og den nysgerrige fisketurist, der skal ud med snøren for første gang.

Der er afsat i alt 32 mio. kr. over de næste fire år til at føre strategien ud i livet.

Strategien

Center for Kyst- og Lystfiskerturisme