icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Nyt Ældreråd valgt i Assens Kommune

5 kvinder og 4 mænd er blevet valgt ind i Ældrerådet i Assens Kommune. Det er resultatet af Ældrerådsvalget, som alle på 60 år eller derover har haft mulighed for at stemme til.

61,6 % af de 12.747 borgere, der kunne stemme, valgte at afgive deres stemme ved valget til Ældrerådet. 

Ældrerådets stemme tæller

Ældrerådets stemme har ifølge Ole Thøgersen, stor betydning i drøftelserne med politikere og embedsmænd:

- Vores vigtigste opgave er at sikre de bedst mulige forhold for kommunens ældre. Vi er et vigtigt talerør for alle ældre i kommunen, fordi vi skal høres i alle forhold, der vedrører ældre.

Ole Thøgersen pointerer, at han oplever, at der er respekt for de høringssvar, Ældrerådet løbende afgiver, og at Ældrerådet ses som vigtige sparringspartnere for de politiske udvalg og for administrationen. 

- Der har været et godt samarbejde i den forgangne valgperiode i mellem Ældrerådet og politikerne samt kommunens administration. Mit håb er derfor, at det gode samarbejde fortsætter de næste fire år, siger Ole Thøgersen. 

Navn

Antal stemmer

Nr. efter antal stemmer

Resultat

Hanne Hemmingsen

1.022

2

Valgt til Ældrerådet

Ditte Henriksen

661

6

Valgt til Ældrerådet

Britta Schall Holberg

1.446

1

Valgt til Ældrerådet

Mogens Johansen

458

7

Valgt til Ældrerådet

Jørgen Nyberg Larsen

755

4

Valgt til Ældrerådet

Pia Mandrup Nygaard

302

9

Valgt til Ældrerådet

Marianne Pedersen

233

12

Suppleant nr. 3

Bent Ole Rasmussen

114

13

Suppleant nr. 4

Maibritt Rasmussen

296

10

Suppleant nr. 1

Tonny Stenkilde

750

5

Valgt til Ældrerådet

Marianne Svane Therp

239

11

Suppleant nr. 2

Ole Thøgersen

380

8

Valgt til Ældrerådet

Lone Wadowski

856

3

Valgt til Ældrerådet

  • Stemmeberettigede i alt til Ældrerådsvalg: 12.747
  • Stemmeprocent: 61,6
  • I alt gyldige: 7.512
  • Blanke: 267
  • Ugyldige: 67
  • I alt afgivne: 7.846

Afgørelsen er angivet under forudsætning af, at der ikke gives indsigelser mod valget inden tirsdag den 23. november kl. 10.00.

De kandidater, der er valgt ind, vil blive indkaldt til et konstituerende møde den 7. december. Formanden for Ældrerådet vælges i forbindelse med, at Rådet konstituerer sig.