icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Ny vision: Assens Kommune med vilje og hjerte

Fremtidsbilledet af Assens Kommune anno 2030 er nu tegnet. Byrådet vedtog her til aften den nye vision Med vilje og hjerte. Fem temaer og konkrete målepunkter viser retningen de kommende 12 år.

Helnæs-dæmningen Helnæs-dæmningen

Med visionen vil Assens Kommune bl.a. styrke og udvikle fællesskaber og sundhed, styrke børn og unges selvværd, skabe flere jobs, sikre at boligdrømmen kan udleves og skabe attraktive og tilgængelige naturområder.

- Med vilje og hjerte rummer mange spændende målsætninger, som vi i byrådet ser frem til at arbejde med. Nogen vil måske synes, det er en utopisk fremtidsdrøm i disse sparetider, men det er netop, når økonomien er stram, at det er allervigtigst at have en vision for fremtiden. En vision sætter mål og retning for vores udvikling frem mod 2030 og kan hjælpe os med at prioritere, så vi kan bevæge os i den rigtige retning, forklarer borgmester Søren Steen Andersen.

Fem temaer med konkrete målepunkter for at sikre fokus

Under overskriften ”Med vilje og hjerte” fokuserer byrådets vision på fem temaer:

  • Det gode liv skaber vi sammen
  • Vores børn og unge lykkes
  • Drømmeboliger for alle
  • Flere jobs og kvalificeret arbejdskraft
  • Vi passer godt på vores natur og miljø

I visionen er der også 25 konkrete målepunkter fordelt på hvert af de fem temaer. Målepunkterne vil byrådet følge op på årligt.

- Målepunkterne sikrer, at vi holder fokus. Ved at følge udviklingen i dem år for år har vi i byrådet mulighed for løbende at justere vores prioriteringer og indsatser, så vi når i mål med vores ambitioner og mål, siger borgmesteren.

Sammen om at skabe udvikling

Visionen fokuserer også på, at borgere, foreninger, virksomheder og kommune sammen kan skabe udvikling og det gode liv for alle borgere i Assens Kommune.

Som der står i byrådets forord ”fordi vi tror på, at vi sammen skaber de bedste løsninger.”

Forud for visionen er gået en proces, hvor byrådet ved en række lejligheder har bedt om kommentarer og input til det oprindelige debatoplæg, som var klar i slutningen af juni sidste år. Efter de åbne borgermøder og senest den offentlige høring, er der kommet flere ændringer til det oprindelige oplæg.

- Det er borgerne, foreningerne, erhvervslivet og øvrige samarbejdspartnere, der har været med til at skabe visionen. Mange har engageret sig, det vil jeg gerne på byrådets vegne sige mange tak for. Vi ser frem til samarbejdet om vores fælles vision de kommende 12 år. Kun sammen kan vi nå visionens mål, understreger Søren Steen Andersen.

Assens Kommunes vision Med vilje og hjerte er tilgængelig på www.assens.dk/vision2030

Pressemøde

Pressen er velkommen til pressemøde torsdag den 28. marts kl. 10-11 i byrådssalen på Assens Rådhus, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. En række gruppeformænd er til stede til pressemødet.

Baggrund

Byrådet begyndte visionsarbejdet i marts 2018.

I slutningen af juni var det klar med det første debatoplæg, som bl.a. var til debat på en række åbne møder i efteråret, hvor mange borgere deltog. Det var desuden muligt at komme med input via kommunens hjemmeside og facebookside. Debatoplægget blev efterfølgende justeret, og i slutningen af december vedtog byrådet en høringsversion, som blev sendt i offentlig høring i 8 uger.
I høringsperioden er der kommet 31 høringssvar.

Med vilje og hjerte erstatter visionen Vilje til vækst fra 2012.

Yderligere oplysninger

Borgmester Søren Steen Andersen, tlf. 29 37 90 65.