icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Ny varmepumpe i Assens skal være med til at sikre CO2-neutral varme

1500 husstande om vinteren og 8.500 husstande om sommeren. Så mange hjem kan fra 2021 modtage varme fra Assens Fjernvarmes nye energivenlige varmepumpe. Fredag den 18. september er der rejsegilde på den nye varmepumpebygning, hvor Assens Fjernvarme samtidig skriver under på en klimapartneraftale med Assens Kommune. Med aftalen forpligter begge parter sig til at arbejde for at nå Parisaftalens mål og blive CO2-neutral inden 2050.

Med partnerskabet forpligter Assens Kommune som varmeplanmyndighed sig til at bidrage til at afvikle den individuelle gas- og olieopvarmning og understøtte omstillingen til CO2-neutral varmeforsyning.

Til gengæld vil Assens Fjernvarme arbejde for at øge sit forsyningsområde, så varmeforsyningen i flere husstande i Assens Kommune kan omstilles fra oliefyr og naturgas til CO2-neutral fjernvarme. Derudover vil Assens Fjernvarme løbende arbejde for at udvikle og transformere sine energianlæg på en sådan vis, at CO2-udledning på sigt elimineres.

Marc Roar Hintze, direktør Assens Fjernvarme, hilser klimapartnerskabsaftalen med Assens Kommune velkommen og roser kommunens tiltag:

”De kommende år skal der ske nogle store konverteringer, idet boligopvarmning baseret på fossile brændsler udfases. Vi har derfor store forventninger og ønsker til samarbejdet, som vi håber kan bidrage til at løse klimaudfordringerne og effektivisere samt udbygge fjernvarmeområdet.”

Samarbejde er forudsætningen for at nå mål om CO2-reduktion

Borgmester Søren Steen Andersen hilser også aftalen om partnerskabet velkommen:

”Vi vil klima i Assens Kommune. Det har vi vist i vores Vision 2030, vores deltagelse i klimanetværket DK2020 og senest med den budgetaftale, vi netop har indgået. Her har Byrådet afsat midler til et klimasekretariat, der
kan administrere alle vores klimatiltag og sætte fart på vores klimaarbejde. Den nye varmepumpe er et godt eksempel på et samarbejde, hvor vi hjælper hinanden til en mere bæredygtig løsning.”

Dan Gørtz, formand for Miljø-, Teknik- og Planudvalget, supplerer:

”Med Vision 2030 har vi sat et ambitiøst mål, der kræver, at vi involverer os i samarbejder med lokale aktører, da det kun er en lille del af den samlede CO2-udledning inden for kommunegrænsen, som Byrådet kan påvirke direkte. Derfor er vi utrolig glad for, at Assens Fjernvarme deler vores ambition, og at de allerede har gang i bæredygtige tiltag som den nye varmepumpe.”

Rejsegilde - praktisk information

Rejsegildet for den nye varmepumpebygning samt underskrivelse af partnerskabsaftalen finder sted den 18. september kl 11.00 på Stejlebjergvej 4, 5610 Assens.

 • Borgmester Søren Steen Andersen og udvalgsformand Dan Gørtz mødes med Assens Fjernvarmes direktør Marc Roar Hintze og bestyrelsesformand Søren Edlefsen og underskriver klimapartnerskabet.
 • Til rejsegildet er inviteret lokale håndværkere, der har været med til opførelsen, Assens Fjernvarmes bestyrelse og repræsentanter fra kommunen.

Yderligere oplysninger

Assens Kommune:

 • Borgmester Søren Steen Andersen, tlf. 29 37 90 65
 • Dan Gørtz, udvalgsformand i Miljø, Teknik og Plan, tlf.: 21 70 95 42
 • Martin Albertsen, Direktør By, Land og Kultur, tlf.: 23 43 90 15

Assens Fjernvarme

 • Marc Roar Hintze, Direktør hos Assens Fjernvarme, tlf.: 23 72 13 21
 • Søren Edlefsen, bestyrelsesformand, tlf.: 61 14 48 52

Fakta

Klimapartnerskaber:

Klimapartnerskabet er en del af Assens Kommunes kommende klimastrategi, hvor Byrådet med Vision 2030 – Med vilje og hjerte har sat et ambitiøst mål om at være foran de nationale mål for den grønne omstilling.

Assens Kommune skal som geografisk område reducere CO2-udledningen med mindst 70% i 2030 og være CO2-neutral inden 2050.

Som en del af klimastrategien, søger Assens Kommune at indgå partnerskaber med mange lokale aktører, herunder energiselskaberne i kommunen. Assens

Fjernvarme er derfor det første af forhåbentlig flere klimapartnerskaber på energiområdet.

Assens Fjernvarmes nye varmepumpe:

 • I foråret 2020 godkendte Assens Kommune fjernvarmens projektansøgning om etablering af en varmepumpe.
 • Arbejdet med at etablere bygningen til varmepumpen startede midt i juli. I bygningen er der gjort plads til endnu en varmepumpe.
 • Den nye varmepumpe forventes i drift i foråret 2021.
 • Assens Fjernvarme forsyner 3.400 husstande, og varmepumpen har en størrelse, der vil kunne forsyne 8.500 husstande om sommeren og 1.500 husstande om vinteren.
 • Varmepumpen udnytter med stor effektivitet energi fra udeluften og omdanner denne til varmt fjernvarmevand.
 • Varmepumpen har en virkningsgrad på næsten 150 %.
 • Flisforbruget reduceres med 33 %, og målet er at reducere med yderligere 50 %.
 • Den ny varmepumpe kommer til at give fjernvarmens kunder en årlig besparelse på varmeregningen, øge bæredygtighedsgraden og derved bidrage til regeringens og kommunens målsætning om en 70 % reduktion i 2030.