icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Ny sundhedspolitik på trapperne: Mod og vilje til at forbedre sundheden

Sundheden blandt borgerne i Assens Kommune trænger til et løft. En ny sundhedspolitik er netop sendt i høring af Byrådet. Sundhedspolitikken ’Fra MODVILJE til MOD & VILJE’ indeholder seks pejlemærker og har bl.a. fokus på, at fællesskaber og tidlig indsats er stærke våben i kampen for en bedre sundhed.

Byrådets ønske med den nye politik er at starte en sundhedsbølge under mottoet: ’Fra MODVILJE til MOD & VILJE’. Målet er at vende sundhedskurven. Frem til den 22. august kan alle sende et høringssvar, hvis man har kommentarer til den nye sundhedspolitik.

- Sundhedsudfordringen er et fælles ansvar. Assens Kommune kan ikke indfri ambitionerne alene. Vi har brug for, at alle aktører – kommune, borgere, virksomheder og foreninger – samarbejder. Vi skal have MOD & VILJE til at fremme alle borgeres sundhed. Vi har lokalområder med velfungerende lokalråd, et stærkt foreningsliv, et aktivt erhvervsliv og en skøn natur – og hvis vi samarbejder og sætter det i spil i forhold til at fremme sundheden i Assens Kommune, kan vi nå langt, siger udvalgsformanden for Social og Sundhed, Charlotte Kjær.

Udfordringer med sundheden nationalt og i Assens Kommune

Den store nationale undersøgelse af danskernes sundhedstilstand, Sundhedsprofilen, viste nemlig i foråret 2018, at der er en række udfordringer med danskernes sundhed både fysisk og mentalt.

Undersøgelsen viser også, hvordan sundheden ser ud for de enkelte kommuners borgere. Fra 2010-2017 er der i Assens Kommune blevet flere overvægtige og svært overvægtige, der er færre, der er fysisk aktive, der er flere, der har dårligt mentalt helbred – især blandt yngre kvinder – og flere unge er begyndt at ryge. Samtidig ses en stigende social ulighed i sundhedstilstanden.

Sundhedspolitik med udvalgte pejlemærker

- I Sundhedspolitikken har vi fokuseret på seks pejlemærker frem mod 2030. Politikken, vi nu har sendt i høring, sætter fokus på ”det”, vi gerne vil have mere af. Samtidig vil vi reducere den voksende ulighed, der er i sundhed. Det skal bl.a. ske via fællesskaber og særlig støtte til dem, der har brug for det.

Vi har sat ambitiøse mål, også selv om kommunen lige nu er i en alvorlig økonomisk situation. Det er helt afgørende, at vi får vendt den negative udvikling i borgernes sundhedsstilstand – ellers bliver det for alvor dyrt, forklarer Charlotte Kjær.

Udvalgsformanden for Uddannelse, Børn og Familie, Mogens Mulle Johansen, forklarer, at en tidlig indsats også er vigtigt.

- Vi skal selvfølgelig arbejde med sundhed på tværs af hele kommunen. Men den nye sundhedspolitik sætter et særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats blandt børn og unge. Det er nemlig her, de gode sundhedsvaner bliver grundlagt. At give børn og unge en sund start på livet kræver ansvar og samarbejde – ikke mindst hos forældre og kommune. Det er noget af det, den nye sundhedspolitik sætter øget fokus på.

Anbefalinger fra opgaveudvalgets arbejde og Folkemødet om sundhed

I arbejdet med den nye politik har der været en række anbefalinger at tage udgangspunkt i. Anbefalingerne er bl.a. kommet fra det opgaveudvalg, som Byrådet valgte at nedsætte sidste sommer. Et opgaveudvalg, også kaldet et §17, stk. 4-udvalg, består af borgere og politikere, der i en kortere periode arbejder med en afgrænset opgave. Assens Kommunes første opgaveudvalg med tre udpegede byrådspolitikere og syv videnspersoner og borgere kom efter et halvt års arbejde med deres anbefalinger til Byrådet i marts. Anbefalinger, der handler om, hvad man skal gøre for at vende udviklingen i sundhedstilstanden.

Også de idéer, borgerne kom med på det store Folkemøde om sundhed, der blev holdt i januar i år i Fyrtårn Tommerup er kommet med i betragtning i arbejdet med at lave den nye sundhedspolitik.

Byrådet godkender efter planen sundhedspolitikken den 18. september.

Byrådet ønsker også at udarbejde en sundhedsstrategi, der skal sikre sundhedspolitikkens fremdrift og nødvendige prioriteringer. Midlerne til implementeringen indgår i arbejdet med det kommende års budget, som Byrådet tager hul på i efteråret.

Fakta:

Sundhedspolitikken indeholder seks pejlemærker

  1. En sund start på livet
  2. Alle unge på vej i uddannelse og job
  3. Ingen børn og unge skal begynde at ryge
  4. Ingen børn og unges liv skades af alkohol
  5. Mental sundhed og trivsel for alle
  6. Færre kronikere og et bedre liv for borgere med kronisk sygdom

 

 

Yderligere oplysninger

  • Udvalgsformand for Social og Sundhed, Assens Kommune, Charlotte Kjær. Mobil: 29 37 90 53
  • Udvalgsformand for Uddannelse, Børn og Familie, Assens Kommune, Mogens Mulle Johansen. Mobil: 29 37 90 58
  • Vicedirektør Michael Bjørn. Mobil: 23 48 66 13