icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Ny bydel, regnvands- og udviklingsplan i Fremtidens Tommerup

Første etape af den nye bydel i Tommerup, der får navnet Overmarken, er nu en realitet. Byrådet godkendte i onsdags projektet. Også to andre udviklingsprojekter i Fremtidens Tommerup – en regnvandsplan og en udviklingsplan – blev godkendt.

Indbyggerne i de to lokalsamfund Tommerup og Tommerup Stationsby får snart nye naboer. Byrådet nikkede nemlig på onsdagens byrådsmøde til, at udviklingen af den første etape af den nye bydel nu kan gå i gang.

Regnvandsplanen, der skal ruste byerne og landskabet til bedre at håndtere oversvømmelser, og Udviklingsplanen, der skal sikre vækst og udvikling i de to lokalsamfund, blev også godkendt af Byrådet. De tre store planer indeholder sammentænkte løsninger.

Nu begynder udvikling af ny bydel

Første etape af bydelen i Tommerup, som nu er en realitet, omfatter et areal på ca. tre hektar. Området har vej- og stiadgang fra Vestervangen. Der bliver plads til ca. 13 huse på grunde, der har en størrelse på mindst 800-1000 kvadratmeter. I området er der fokuseret på gode bebyggelsesmuligheder og grønne områder.

Nu går arbejdet med køb af jord og projektering i gang.

Efter planen går byggemodningen af området så i gang i begyndelsen af 2018, og byggegrundene vil være klar i sommeren 2018.

- Nu kan vi komme i gang med at udvikle Fremtidens Tommerup. De ambitiøse planer om en ny bydel med grønne områder, der kan håndtere fremtidens regnmængder og en udviklingsplan, der styrker sammenholdet mellem de to ”Tommerupper” og sikrer vækst og udvikling bliver spændende at følge. Jeg er helt overbevist om, at vi vil styrke bosætningen her i kommunen, siger borgmester Søren Steen Andersen.

Vi ruster området til fremtidens regnmængder

Regnvandsplanen, som Assens Kommune har arbejdet sammen med Assens Forsyning om, forklarer bl.a., hvordan risikoen for oversvømmelser mindskes i de boligområder, der er udsatte, når der er skybrud.

I stedet for kun at arbejde med traditionelle måder at håndtere regnvand på – f.eks. anlæg af større rør, så har man forsøgt at løse flere udfordringer i området på én gang, samt at finde løsninger, som giver en merværdi for byen – f.eks. regnvandsbassiner eller regnbede, grøfter og jordvolde.

Genåbning af et rørlagt vandløb indgår også som et meget vigtigt tiltag, og det er netop det, der nu arbejdes med, som realisering af første etape af regnvandsplanen.

- Med det åbne vandløb er det muligt at skabe en blå/grøn korridor gennem byen og plads til nye rekreative områder. Det er i god tråd med planerne i udviklingsplanen. Samtidig sikrer vi gennem vores tætte samarbejde med Assens Forsyning, at der bliver taget hånd om regnvandet fra byen, så det både bliver renset og forsinket, inden det bliver udledt til vandløbet, forklarer formand for Miljø- og Teknikudvalget Hans Bjergegaard.

Udvikling af et attraktivt bysamfund

Assens Kommune og Tommeruppernes Lokalråd har arbejdet tæt sammen om Udviklingsplanen for Tommerup-området. Ved flere lejligheder er indbyggerne også kommet med input til den.

Ambitionen er at skabe et endnu mere attraktivt bysamfund, med øgede bosætningsmuligheder og erhvervsudvikling, og at der skal være adgang til oplevelser, motion og aktivt friluftsliv.

- Nu går arbejdet med at implementere Udviklingsplanen i gang. Udviklingsplanen sætter en retning og skaber synergi mellem den kommunale planlægning, offentlige og private investeringer og lokalsamfundets initiativer. Det er essentielt, at samarbejdet mellem Assens Kommune og Tommeruppernes Lokalråd om den videre udvikling af de to byer fortsætter, udtaler formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dan Gørtz.

Ny bydel med op til 250 byggegrunde

Onsdag godkendte Byrådet første etape i udviklingen af en ny bydel, der kommer til at ligge i området syd for Sortebrovej/Skovstrupvej fra den nedlagte jernbane og ud til Børnehaven Overmarksgården. Med tiden skal bydelen udbygges til i alt tre kvarterer med op til 250 byggegrunde. Visionen er at skabe et attraktivt boligområde med et centralt grønt område, der binder de tre fremtidige kvarterer, den eksisterende by og børnehaven sammen.

Læs meget mere om udviklingen på www.assens.dk/FremtidensTommerup , hvor der også er mulighed for tilmelding til nyhedsbrev om seneste nyt.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Søren Steen Andersen, Borgmester, Assens Kommune, tlf. 2937 9065
  • Dan Gørtz, Formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Assens Kommune, tlf. 2170 9542
  • Hans Bjergegaard, Formand for Miljø- og Teknikudvalget, Assens Kommune, tlf. 2031 2232
  • Peter Nielsen, Plan- og Kulturchef, Assens Kommune, tlf. 2348 6862
  • Annette Bæk, Miljø- og Naturchef, Assens Kommune, tlf. 4011 7634