icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Ny behandlingsmetode til unge misbrugere i Assens Kommune

Pr. 1. marts tilbyder Assens Kommune unge med et problematisk forbrug af rusmidler i alderen 15-25 år en ny type behandling med metoden MOVE.

MOVE-metoden, som Assens Misbrugscenter begynder at bruge den 1. marts, har vist bemærkelsesværdig god effekt i behandlingen af stofmisbrug blandt unge i alderen 15 til 25 år. MOVE rusmiddelbehandling er udviklet og afprøvet af Center for Rusmiddelforskning i samarbejde med Socialstyrelsen og ni kommuner i det såkaldte Metodeprogram.

Gode resultater med MOVE

Evalueringen af metodeprogrammet viste, at godt 50 procent af de unge, som MOVE blev afprøvet på, var stoffri ni måneder efter, at de blev indskrevet i behandlingen. Til sammenligning var 30-36 procent stoffri efter andre behandlingsforløb. Udover at MOVE fastholder de unge i behandlingen, er andelen af unge, der begår kriminalitet, faldet. Andelen af unge, der er i uddannelse, er øget og det samme er trivslen.

På baggrund af de gode resultater understøtter Socialstyrelsen udbredelsen af MOVE til yderligere 15 kommuner. Her er Assens Kommune sammen med 14 andre kommuner blevet udvalgt til et 2-årigt projekt. Assens Kommune får støtte til implementering, kompetenceudvikling og rådgivning under forløbet, som bliver fulgt tæt af Socialstyrelsen.

I Assens Kommune er omkring 100 unge i alderen 15-25 år i behandling om året, og som udgangspunkt bliver alle unge med stofmisbrug tilbudt MOVE fra 1. marts 2020.

Charlotte Kjær, udvalgsformand for Social og Sundhed i Assens Kommune, udtaler;

- Jeg har store forventninger til MOVE-metoden. Metoden bygger på god evidens fra tidligere projekter, som vores kompetente medarbejdere i Misbrugscenteret kan inspireres af til gavn for borgerne i målgruppen. Samtidig ser jeg MOVE-metoden, som understøttende for arbejdet med kommunens nye sundhedspolitik, hvor der er skarpt politisk fokus på de unges trivsel, sunde hverdag og gode vej frem i livet mod uddannelse og job.

Konstitueret leder af Assens Misbrugscenter Hanne Longhi ser frem til at indføre MOVE;

- Jeg glæder mig rigtig meget til, vi skal i gang med at bruge MOVE. Dels pga. de bemærkelsesværdige gode resultater MOVE har haft for de unge, der allerede har gennemført behandlingen, men også fordi metoden giver os et rigtigt godt effektmålingsredskab til at følge progressionen i behandlingen og den unges udvikling. Derudover får det dygtige behandlingsteam i Assens Misbrugscenter også et kompetenceløft, og samarbejdet med Socialstyrelsen er både positivt og inspirerende.

Hvad er MOVE?

Metoden bygger på et struktureret samtaleforløb, som består af en screeningssamtale, 12 ugentlige behandlingssamtaler og en opfølgende behandling over seks måneder. Samtaleteknikkerne er "Kognitiv adfærdsterapi" og "Den motiverende samtale".

Desuden indeholder MOVE seks faste elementer:

  • UngMap, som er et redskab til screening af unge, som begynder i behandling.
  • På baggrund af UngMap formulerer den unge og behandleren en behandlingsplan med fælles accepterede mål for behandlingsforløbet.
  • Trivsels- og effektmonitorering (TEM) består af spørgsmål, som behandleren stiller den unge ved hver samtale. TEM bliver brugt både som samtaleredskab og til at dokumentere effekten af behandlingen.
  • Den unge får et gavekort på 200 kr. ved hver anden samtale. Behandleren og den unge taler om gavekortets betydning for at styrke den unges motivation og fastholdelse i behandlingen.
  • Efter hver fjerde samtale får den unge en skriftlig status på, hvordan behandlingen går.
  • Behandleren sender en sms påmindelse før hver samtale.

For yderligere oplysninger kontakt:

  • Charlotte Kjær, udvalgsformand for Social og Sundhed, Assens Kommune,  29 37 90 53
  • Gita Teglgaard, proceskoordinator og behandler, Assens Misbrugscenter, Assens Kommune, 30 45 48 28
  • Hanne Longhi, konstitueret leder, Assens Misbrugscenter, Assens Kommune, 23 34 42 54 (er p.t. på ferie – træffes 13. februar)