icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Ny aftale rykker planen om boliger og turisme på Assens Havn tættere på

Nye boliger, hotel og udvikling af Assens Havn er nu rykket et skridt tættere på. Som led i Byrådets strategiske satsning for at fremme tilflytningen til Assens Kommune og udvikle de større byer og lokalområder, har byrådet netop godkendt en aftale med foderstofvirksomheden DLG, som sikrer råderetten over et centralt areal i udviklingsplanerne for havneområdet i Assens.

I forbindelse med udviklingen af Assens by og af havneområdet, har Assens Kommune nu nået en ny milepæl. Kommunen har nemlig været i dialog med foderstofvirksomheden DLG, som lige nu lejer et større areal på Nordre Havnevej af kommunen.

DLG havde oprindeligt en lejekontrakt, som var gældende frem til udgangen af 2030, men nu har Assens Kommune og DLG indgået aftale om at ophæve lejemålet allerede med udgangen af 2023. Det betyder, at kommunen overtager arealerne og bygningerne allerede den 31. december 2023.

En del af en større udvikling

Arealet er en vigtig brik i den strategiske udviklingsplan ”Fremtidens Assens”, som Byrådet vedtog i 2019, og som sætter kursen mod et fremtidssikret Assens – En levende kultur- og oplevelsesby.

Et af delelementerne i den plan er, at havnearealerne over tid skal omdannes til en bolig- og oplevelseshavn.

”Vi vil gerne skabe værdi og oplevelser for både nuværende og kommende borgere og turister. Det gør vi ved at tænke havneområdet i en større helhed med både det kommende Multitek, ny havneplads, det kommende Kyst- og Lystfiskercenter samt hotel og nye boliger. Samtidig sikrer vi en bedre sammenhæng mellem havnen og hovedgaden i Assens by til gavn for de erhvervsdrivende.”, fortæller borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen.

”Assens Kommune, Assens by og Assens Havn står over for en historisk udvikling. Det er en udvikling, som vi gerne vil bakke op om. Derfor er vi tilfredse med, at vi nu har indgået en aftale, som både vi og kommunen bakker op om.”, siger Lars Fall Thorø fra DLG, som er direktør for koncernlandbrug og lokationschef på Fyn.

Nye boliger skal tilgodese efterspørgsel

DLGs havnearealer indgår i planen om at etablere boliger på havnen:

”Det er vigtigt, at vi sikrer et bredt udvalg af boligtilbud i kommunen. Det gør vi, for at vi kan imødekomme de forskellige typer af ønsker og behov, som både vores nuværende borgere har, og som matcher efterspørgslen i forhold til nye tilflyttere. Og med aftalen, får vi nu mulighed for at udbyde jord til etablering af forskellige typer boliger på Assens Havn. På den måde vil vi sammen med forskellige samarbejdspartnere og investorer, sikre nogle kystnære og attraktive boligtilbud, som vi kan se, der er efterspørgsel på,” siger borgmester Søren Steen Andersen.

For at kunne ophæve lejekontrakten med DLG før tid, er kommunen forpligtet til at betale et kompensationsbeløb til DLG.
I alt har kommunen en nettoudgift svarende til 8,8 mio. kroner, som kommunen forventer at kunne indhente ved at sælge arealer til bolig- og hotelbyggeri.

Der arbejdes efter et udbud af arealerne efter sommerferien 2021.

Udvikling i gang i hele kommunen

Som et led i Byrådets strategiske satsning for at gøre Assens Kommune mere attraktiv for nuværende og kommende borgere, arbejder kommunen lige nu med strategiske udviklingsplaner for de større byer og lokalområder i kommunen.

”I budgetaftalen for 2021-2025 er der afsat 40 mio. kr. til at sætte yderligere skub i byudviklingen i de enkelte lokalområder i hele kommunen. Pengene er blandt andet afsat til jordkøb og byggemodning af både udstykninger til private boliger og erhvervsformål de kommende år,” siger Søren Steen Andersen.

I april vedtog Byrådet at købe jord i både Haarby og Aarup, som skal omdannes til 56 parcelhusgrunde, og i marts satte Miljø, Teknik og Plan-udvalget gang i næste etape af udviklingen af Tommerup, hvor der kommer 16 byggegrunde til parcelhuse ved Vesterled. Og efter sommerferien, går kommunen i sammenspil med lokalsamfundet, i gang med at lave en udviklingsplan for Vissenbjerg.

Derudover er der inden for det seneste år blevet vedtaget en erhvervs- og vækstpolitik, en turismestrategi og lige nu arbejdes der også på en bosætningsstrategi, der forventes godkendt af Byrådet den 30. juni – alt sammen for at sikre udvikling i byerne og lokalområderne i hele kommunen.