icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Nuværende varsel om forhøjet vandstand skaber ikke problemer i vores område

DMI varsler igen om forhøjet vandstand. Modsat sidste uges varsel, skaber den nuværende prognose på vandstand på 1 meter over daglig vande ikke problemer med oversvømmelser i vores område.

Lige nu siger prognosen på DMIs hjemmeside, at vandstanden i Assens Havn topper og når 1 meter over daglig vande omkring kl. 10.30 i morgen - onsdag den 9. januar.

Det er en vandstand, som vi jævnligt oplever, og den giver ikke anledning til problemer. Med den nuværende prognose, er der altså ingen fare på færde, forsikrer havnechef Ole Knudsen og forklarer;
- Der kommer vand på kajerne i Assens, når vandstanden når over 100 cm, startende ved Kogehusmolen og Værftet. Men vandet giver først problemer, når vandstanden når over 125 cm, hvor vi afspærrer Nordre Havnevej og Krabbeløkkevej.

 Vi følger naturligvis udviklingen, og opdaterer her og på vores hjemmeside, hvis prognosen pludselig viser en højere vandstand, der betyder, at vi – borgere, beredskab og kommune – skal tage nogle forholdsregler.
Du kan ligeledes holde dig opdateret på DMIs hjemmeside og i dagspressen.