icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Nu går vi i gang med at skabe Fremtidens Assens

Første spadestik tages til omlægning af Søndre Ringvej og dermed en historisk byudvikling.

Mandag den 4. oktober bliver første spadestik taget til omlægning af Søndre Ringvej og dermed en historisk byudvikling af Assens, som en bæredygtig og fremtidssikret havneby.

Når gravemaskinen går i jorden den 4. oktober markerer det, at vi nu går i gang med 1. etape af etableringen af Fremtidens Assens med omlægningen af Søndre Ringvej.

Arrangementet

Borgmester Søren Steen Andersen og Formand for Miljø, Teknik og Plan Dan Gørtz byder velkommen.

Herefter tager Borgmester Søren Steen Andersen det første spadestik.

Tid og sted

  • Mandag den 4. oktober 2021, kl. 11
  • Ved plænen foran det gamle Rådhus, Willemoesgade 15, 5610 Assens

Alle er velkomne!

Baggrund

Udviklingsplanen ”Fremtidens Assens” er den langsigtede plan for udviklingen af Assens by. Centralt i planen er transformationen af vores gamle erhvervshavn til et levende, indbydende byrum med direkte forbindelse til den historiske bymidte.

Projektet består foreløbigt af 3 etaper:

Etape 1 - Sdr. Ringvej

Vi bygger Sdr. Ringvej om som et led i udviklingen af havneområdet og for helt konkret at muliggøre anlæggelsen af en plads foran det kommende Multitek i det gamle rådhus.

I den forbindelse lukkes Willemoesgade foran det kommende Multitek. Trafikken skal derfor ledes ad en anden vej. Vejen lægges syd om Multiteket i et nyt tracé, der kobler sig på den eksisterende Søndre Ringvej ved den gamle sukkerfabrik.

Vejens tracé er lagt ud fra hensynet til den forventede trafik, og særlig ud fra et hensyn til omgivende anvendelser som parkering, grønne arealer, regnvandsbassin og skoven mod vest.

Overordnet tidsperspektiv for etape 1

Vi går i gang med indretning af byggeplads, prøvegravninger og rydning af træer i uge 40 efter første spadestik. Den 18. oktober går det egentlige anlægsarbejde i gang.

Etape 2 - Multitek og Havneplads

Vi skaber en ny aktiv havneplads, der sikrer forbindelse mellem den smukke købstad og det levende, oplevelsesrige havnemiljø. Havnepladsen bliver et grønt byrum, en aktiv og levende plads og byens nye samlingspunkt ved vandet.

Samtidig bliver det gamle rådhus omdannet til et multitek, hvor der er fokus på fællesskab, aktiviteter, turisme og kultur. Vi flytter også byens bibliotek ned i multiteket for at understøtte forandringen af Assens by.

Overordnet tidsperspektiv for etape 2

Anlægsperioden er ikke fastsat endnu, starter formentlig til efterår 2022.

Etape 3 - Udviklingsområde

Vi vil udvikle området og skabe et byområde, som kan rumme boliger, café, hotel samt ferie- og fritidsoplevelser. Det er også her, vi arbejder med, at det kommende nationale Kyst og Lystfiskercenter kommer til at ligge. Med området vil vi styrke forbindelsen mellem byen og vandet, og udvikle et levende havnemiljø, der spiller tæt sammen med havnepladsen og den gamle købstad.

Overordnet tidsperspektiv for etape 3

Udarbejdelsen af en helhedsplan for området sker i 2022. Udviklingen af området vil ske over en årrække.

Fakta

  • Vejen Sdr. Ringvej omlægges for at kunne muliggøre pladsomdannelsen foran det gamle rådhus, da vejen her lukkes for trafik.
  • Vejen bliver ca. 420 m. lang med 7 m. kørebane, 1,45 m fortov, 1,5 m. cykelsti samt 1 m. rabat i begge sider.