icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Nu bliver det nemmere at holde øje med fiskebestanden og samtidig hjælpe forskerne

Nu kan borgere og lystfiskere nemmere hjælpe forskerne med at holde øje med lystfiskeriet, bidrage til bæredygtigt fiskeri samt hjælpe videnskaben med vigtig viden om vores fiskebestande i Danmark. DTU AQUA og Lystfisker Danmark har nemlig indgået et samarbejde, som på sigt gerne skulle kunne hjælpe til at kvalificere de tiltag, der laves for at skabe god biodiversitet og bæredygtighed i åer, søer og under havoverfladen i Danmark.

”Hvis vi skal kunne forbedre forholdene og hjælpe til en sund og bæredygtig fiskebestand i Lillebælt og i hele Danmark, så er det jo vigtigt, at vi har et billede af, hvor mange og hvilke fisk der er i vandet og hvordan lystfiskeriet udvikler sig. Og her er der begrænsede data på nuværende tidspunkt”, fortæller Arne Kvist Rønnest, projektchef for den nationale strategi for lystfiskeri, der er forankret i Assens Kommune, og han fortsætter:

Derfor har DTU Aqua og Lystfisker Danmark indgået et samarbejde, om at udvide Fishing in Denmarks app, så det bliver endnu nemmere for alle, der ønsker at hjælpe forskerne med at holde øje med fiskebestanden. Med få tryk på sin telefon kan man indsende data om, hvor man har fisket, hvad man har fanget, og hvad man ellers har oplevet derude.

”Når borgerne indrapporterer deres fisketure, fangster og andre observationer, får vi et større indblik i tilstanden i hav, sø og å end det vi kunne indsamle som forskere. Jo flere lystfiskere der bidrager med data fra fisketure, jo bedre data kan vi forvente, og jo mere kan vi sige om udviklingen i lystfiskeriet”, siger lektor ved DTU Aqua, Christian Skov, der er en af de forskere, som arbejder med de data, der indsamles.

Borgernes inputs er vigtige for vandplejetiltag

”Datagrundlaget er vigtigt for de indsatser omkring vandpleje, som foreninger, frivillige og ildsjæle hjælpes i gang med. Det handler om at kunne sætte de rigtige tiltag i gang og kunne måle på om forskellige indsatser virker”, fortæller Arne Kvist Rønnest.

DTU Aqua har siden 2016 indsamlet data om lystfiskeriet og de danske fiskebestande via citizen science-projektet Fangstjournalen, hvor lystfiskere via en app kan bidrage med data fra deres fisketure. Det er det system, som nu er koblet sammen med Fishing in Denmarks app, for at få flere til at hjælpe med at indsamle den vigtige viden om de danske fiskebestande og dermed bidrage til et bæredygtigt fiskeri.

Og det er særligt vigtigt for Assens Kommune, som er en stor lystfiskerdestination:

”Vi er gået sammen med 10 andre kommuner på tværs af Lillebælt om en samlet og helhedsorienteret indsats for at arbejde for et farvand med en god natur- og miljøtilstand med stor biodiversitet. Forudsætningen for at nå det mål er et solidt og validt vidensgrundlag. Og jo flere borgere, der bidrager til DTU Aquas gode arbejde her, jo bedre står vi også, når det handler om at iværksætte de rigtige indsatser fremover”, siger borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen.

Den nye app-udvidelse vil også give lystfiskerne mulighed for at sammenligne deres fisketure i forhold til steder, vejrforhold og fangst samt se spændende statistik for deres fisketure. Her kan de nemlig se deres fisketure på kortet, og med farveforskellene på ikoner kan de se, hvilke ture der har givet fisk, hvilke hvor man har haft kontakt til fisk eller ture helt uden fisk.