icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Nedtagning af plakater i forbindelse med valget til Europa-parlamentet

Valgplakater til Europaparlamentsvalget skal nedtages senest den 13. juni 2019.

Vejbestyrelsen i Assens Kommune har truffet beslutning om, at kommunen ikke nedtager valgplakater, som er opsat lovligt, til Europaparlamentet førend fristen for at nedtage valgplakater til Folketingsvalget den 5. juni 2019 udløber.

Det betyder, at valgplakater til Europaparlamentsvalget skal nedtages senest den 13. juni 2019.