icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Nedlukning og intensiv dør-til-dør-indsats skal knække smittekurven i Assens sogn

Alle borgere i Assens sogn opfordres til at blive testet for COVID-19 mindst én gang i den kommende uge. Sådan lyder opfordringen fra Assens Kommunes krisestab. Nedlukning, direkte information og dialog med borgerne samt udvidede testmuligheder i Assens sogn skal få smitten under kontrol.

Borgmester Søren Steen Andersen siger:

”Vi kan se, at antallet af smittede lige nu fortsat stiger i Assens sogn. Derfor gør frivillige beboere, medarbejdere fra Peter Willemoesskolen og dagtilbuddene samt Blå-Veste-medarbejdere fra Styrelsen fra Patientsikkerhed lige nu et stort arbejde med at gå fra dør-til-dør i de berørte områder for at gå i dialog med beboerne. Jeg vil kraftigt opfordre alle borgere i Assens sogn til at lade sig teste, se så få som muligt – og at gå isolation, hvis man konstateres positiv med Covid-19. Opfordringen gælder også børn, for vi kan se, at det hovedsagligt er børn og unge, som er smittede. Det er helt afgørende for, at vi får knækket smittekurven.”

På baggrund af de høje smittetal i Assens sogn, har Assens Kommune udstedt et midlertidigt påbud, der kommer til at gælde fra i morgen, mandag den 26. april.

Følgende er derfor lukket fra mandag den 26. april (udendørs fritidsaktiviteter undtaget):

 • Skoler – Peter Willemoesskolen og Strandmølleskolen
 • Assens Bibliotek – Der vil være mulighed for at hente og aflevere materialer (click and collect)
 • Musikskolen – Undervisning på Tobaksgaarden og skoler i Assens by (inkl. Strandmølleskolen) omlægges til online undervisning
 • Museum Vestfyn holder lukket fra i dag søndag
 • Arena Assens
 • Alle lokaler, hvor der udøves indendørs idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter

Lukningen omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud. Dagtilbud og dagpleje vil fortsat være åbne. Dog opfordres forældre til at beholde børnene hjemme i det omfang, det er muligt. Der etableres nødpasning på skoler under nedlukningen for elever i 0- til 4. klasse, ligesom sårbare elever er undtaget.

Alle berørte forældre informeres direkte af skolen og dagtilbuddet, mens kommunen har informeret alle de berørte foreninger om påbuddet.

Nedlukning gælder alene aktiviteter og fysiske anlæg i selve sognet. Borgere må derfor gerne bevæge sig ind og ud af sognet.

Opfordringer til borgere i sognet

Sundhedsmyndighederne har denne opfordring til beboerne i Assens sogn:

 • Se så få som muligt.
 • Offentlige medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejder hjemmefra.
 • Private arbejdsgivere lader medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gøre dette.
 • Passe små børn hjemme, hvis forældrene har mulighed for det og i dagtilbud at opdele i faste, mindre grupper mv.
 • Befolkningen i området lader sig teste.

Intensiv sundheds-indsats

Assens Kommune satte allerede i fredags gang i en række tiltag for at få inddæmmet og bekæmpet smitten. En indsats, der fortsætter i de kommende dage. Bl.a. med følgende indsatser:

 • Sms sendes til borgerne i Assens sogn med opfordring til at lade sig teste og følge retningslinjerne.
 • Medarbejdere fra kommunen, Blå-Veste-medarbejdere fra Styrelsen fra Patientsikkerhed samt lokale beboerrepræsentanter stemmer dørklokker i de berørte områder for at gå i dialog med borgerne om vigtigheden af at lade sig teste og gå i isolation, hvis man er testet positiv med COVID-19.
 • Ekstra testkapacitet – Foruden den allerede eksisterende testmulighed på Assens Gl. Rådhus, oprettes der et ekstra PCR-teststed på Peter Willemoesskolen. Desuden er Assens Kommune lige nu i dialog med Regionen omkring vurderingen af testkapaciteten.
 • Boligforeningerne har sikret plakater samt ekstra sprit og rengøring i opgange, ligesom de udendørs legepladser i boligforeningerne er afskærmet.

Baggrund for påbuddet

Myndighederne har udarbejdet en model for hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på automatik, hvis der sker en lokal smittestigning.

I den forbindelse, er der sat tre kriterier for, hvornår et sogn skal lukkes ned midlertidigt. Kriterierne er:

 • Incidensen i et sogn overstiger 400 smittede pr. 100.000 borgere pr. uge.
 • Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de seneste syv dage.
 • Positivprocenten er på 2 procent eller mere.
 • De tre kriterier er opfyldt i Assens sogn med et incidenstal på 546,15, 31 smittetilfælde de seneste syv dage samt en positivprocent på 2,7. Når minimum én af faktorerne ikke har været opfyldt i syv dage, ophæver Assens Kommune nedlukningen den følgende dag