icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Nedlukning af Assens Sogn ophæves

Assens Kommune ophæver nu nedlukningen af Assens Sogn, der har været lukket ned siden i mandags. De nye grænseværdier for, hvornår sogne- og kommuner skal lukke ned, er trådt i kraft fra i dag, fredag den 30 april.

De gældende grænseværdier for, hvornår et sogn skal lukkes ned, er nu:

  • en incidens på mere end 500 (tidligere 400) pr. 100.000 borgere de seneste syv dage
  • flere end 20 registrerede smittetilfælde de seneste syv dage
  • en positivprocent på min. 2,5 (tidligere 2,0) procent de seneste syv dage.

Nedlukningen af Assens Sogn - med virkning fra i mandags - er sket på baggrund af de gamle kriterier. Først ved midnat, er Assens Kommune orienteret om, at sogne, der er lukket ned efter de hidtil gældende regler og som i dag ikke opfylder betingelserne for at lukke ned efter de nye regler, skal ophæve nedlukningen.

Assens Kommune arbejder derfor lige nu på højtryk i forhold til at få informeret borgere samt øvrige berørte parter i Assens Sogn, der er berørte af nedlukningen om, at nedlukningen af Assens Sogn er ophørt pr. dags dato.

Det betyder genåbningen af sognet

Følgende funktioner og aktiviteter kan derfor nu genåbne i Assens Sogn:

  • Skoler – Peter Willemoesskolen og Strandmølleskolen
  • Assens Bibliotek
  • Musikskolen
  • Museum Vestfyn
  • Arena Assens
  • Alle lokaler, hvor der udøves indendørs idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter
  • Borgerservice

I forbindelse med nedlukningen af Assens Sogn, blev forældre til børn i dagtilbuddene opfordret til at lade deres børn blive hjemme i det omfang, det var muligt. Denne opfordring er naturligvis ikke gældende længere.

Alle berørte forældre informeres direkte af skoler og dagtilbuddene omkring, hvordan de konkret skal forholde sig fra på mandag, når genåbningen her træder i kraft. Kommunen er desuden i gang med at informere alle de berørte foreninger m.v. om, at Assens Sogn nu er genåbnet.

Incidenstallet for Assens Sogn er i dag på 370. Der er 21 smittetilfælde de seneste syv dage, og positivprocenten er på 1,4.

Forebyggende indsats fortsætter

Selv om Assens Sogn nu er genåbnet, er incidenstallet og smittetallene stadig høje. Det er derfor vigtigt, at borgerne i Assens Sogn stadig er opmærksomme på at lade sig teste de kommende dage samt husker de gode retningslinjer for hygiejne samt at se så få som muligt.

Ligeledes forsætter den opsøgende indsats hen over weekenden i forhold til information og dialog omkring forebyggelse af smittespredning i de primært ramte områder i Assens Sogn.