icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Naturgræs til gavn for blomster og bier

Byrådet besluttede sidste år, at græsset på flere af kommunens arealer skulle have lov til at gro og blive til naturgræs til gavn for bl.a. insekter og dyr.  Det kan vi nu se resultatet af.

Naturgræs giver de vilde urter mulighed for at blomstre, og det er med til at øge biodiversiteten. Urterne er nemlig en vigtigt fødekilde for pollen- og nektarsøgende insekter, såsom bier og sommerfugle.

Desuden får jordrugende fugle ro til at ruge deres æg ud i det lange græs. 

Græsset bliver ikke gødsket, så på sigt kan der komme flere blomstrende urter, og det kraftige græs gror langsommere, så det ikke skal slås så ofte. 

For nogen kan naturgræs måske fremstå rodet, fordi det kan være svært at færdes der, og det lange græs kan se forsømt ud. Men bare rolig! Arealet er ikke glemt! Ved at holde områder ved stier kortklippet, kan man stadig færdes på stierne uden at græsset generer. 

Naturgræs bliver som hovedregel ikke slået, netop for at undgå at skade de insekter der lever af nektar. Man risikerer nemlig at fjerne de blomstrende urter, så insekterne mangler føde.

Vi passer godt på vores natur og miljø - Med vilje og hjerte. 

Med vilje og hjerte

  • Vi bidrager til en renere verden til gavn for vores efterkommere. Derfor har vi en grøn og bæredygtig profil.

    Vi går forrest, når det handler om at benytte og værne om vores ressourcer, beskytte vores miljø og sikre rent drikkevand. Vi opfører bæredygtige byggerier og udnytter vedvarende energikilder.

    Vi arbejder med en cirkulær økonomi, hvor vi genanvender materialer og ressourcer mest muligt.

    Den mangfoldige natur er et af vores kendetegn. Vi beskytter naturen og sikrer samtidig, at der er gode muligheder for at opleve den. Det giver vores næste generationer de bedste betingelser for at leve et godt liv i pagt med naturen.

    I 2030 er vi foran de nationale mål for den grønne omstilling.