icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Nationalt Center for Kyst- og Lystfiskeriturisme placeres ikke ved Agernæs Havn

Kystdirektoratet har netop truffet afgørelse om, at det nye nationale Center for Kyst- og Lystfiskeriturisme ikke som ønsket kan placeres ved Agernæs Havn.

Assens Kommune har søgt Direktoratet om lov til at ophæve strandbeskyttelseslinjen, så det kommende Center kan placeres ved Agernæs Havn, men dén ansøgning har Direktoratet i dag givet afslag på.

Borgmester Søren Steen Andersen siger om afgørelsen:

”Vi har længe set frem til at få et svar på vores ansøgning, så det er selvfølgelig glædeligt, at Kystdirektoratet nu har truffet beslutning i sagen, så vi har mulighed for at komme videre med projektet. Afgørelsen betyder, at Centeret ikke som ønsket af de to ansvarlige politiske udvalg kan anlægges ved Agernæs Havn. Derfor går der nu et arbejde i gang med at finde en ny placering for Centeret, der på bedst mulige vis skaber en spændende formidling af det danske lystfiskeri, de danske vandlandskaber samt ikke mindst understøtter et så højt besøgstal som muligt.”

Søren Steen Andersen fortæller om den videre proces:

”Jeg mødes nu med gruppeformændene medio januar, og efterfølgende bliver placeringen af Centeret og den videre proces drøftet i de ansvarlige udvalg - Miljø, Teknik og Plan samt Beskæftigelse, Erhverv og Kultur i forhold til at afsøge nye muligheder for, hvor det kommende kyst- og lystfiskecenter kan placeres.”

Foruden ansøgningen om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på/ved Agernæs Havn har Assens Kommune også søgt om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen:

  • På/ved Assens Havn, der er imødekommet
  • På/ved Bågø Havn, der er imødekommet delvist
  • På areal ved Torø Huse, der ikke er imødekommet

Kontaktoplysninger

Borgmester Søren Steen Andersen, tlf. 29 37 90 65 eller kommunaldirektør Finn G. Johansen, tlf. 23 60 65 50

Fakta - Nationalt Center for Kyst- og Lystfiskeriturisme i Assens Kommune

I Finanslovsaftalen fra december 2017 fik Assens Kommune tildelt 32 mio. kr. - 8 mio. årligt fra 2018-2021 - til etablering af det nye nationale center for kyst- og lystfiskerturisme og udviklingen af en digital platform om lystfiskeri i Danmark. Det er også beskrevet i den nationale Strategi for Lystfiskeri, der udkom i efteråret 2018.

Centeret skal være en attraktion i særklasse, der bliver enestående af sin slags i Danmark og Europa. Det skal fungere som formidlings- og oplevelsescenter for dansk lystfiskeri og de danske vandlandskaber og skal skabe lyst til at komme ud og prøve lystfiskeri i Assens Kommune, på Fyn og i hele Danmark.