icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Multitek, ny havneplads og en vejomlægning på vej i Fremtidens Assens

Et flertal af Byrådet besluttede her til aften, at de første konkrete nedslagspunkter i den nye udviklingsplan for Assens by skal tælle etablering af et multitek i det tidligere rådhus på Willemoesgade, en ny havneplads og en omlægning af Søndre Ringvej.

Nu har Byrådet taget stilling til det såkaldte åbningstræk i forbindelse med projektet Fremtidens Assens, der senere på året munder ud i en udviklingsplan for Assens by.

Et flertal ønsker at lave et moderne knudepunkt med bibliotek og andre aktiviteter, et multitek, i det tidligere rådhus, en ny havneplads og en omlægning af Søndre Ringvej.

Målet med de konkrete indsatser er at binde byen og havnen bedre sammen.

- I styregruppen har vi hele tiden været optaget af, hvordan vi styrker sammenhængskraften i byen til gavn for borgere, erhvervsdrivende og turister. Jeg er overbevist om, at indsatserne i åbningstrækket vil binde byen og havnen sammen på en rigtig god måde, fortæller borgmester Søren Steen Andersen.

Vil søge Realdania om støtte til åbningstrækket

I april sidste år blev Assens Kommune en del af 1. etape af Realdanias projekt ”Hovedbyer på forkant” og fik bevilget 1.055.000 kr. til udviklingsplanen for Assens by, som kommer til politisk behandling i løbet af foråret. I Realdanias 2. etape er der mulighed for at søge om støtte til et realiseringsprojekt, og det er altså det, Byrådet nu har besluttet at gøre.

Assens Kommune søger Realdania om minimum 10 mio. kr., og der skal findes yderligere 14,5 mio. kr. til åbningstrækket i de kommunale budgetter.

3 mio. kr. er allerede afsat på budgettet for 2020 til byudvikling, 7 mio. kr. tages fra det beløb, der kom ind ved salget af Naturgas Fyn - en pulje, som Byrådet er enige om, skal gå til udviklingsprojekter, der understøtter Vision 2030.

De sidste 4,5 mio. kroner, der skal dække omlægningen af Søndre Ringvej, bliver indarbejdet i budget 2020-2023 ved den kommende budgetlægning.

Endelig besluttede Byrådet at indfri leasingaftalen i det tidligere rådhus. Det medfører et kassetræk på godt 17,6 mio. kr.

Indfrielsen var uundgåelig – at Assens Kommunes ejer bygningen er en forudsætning for, at Realdania vil støtte en ombygning af det tidligere rådhus til et arkitektonisk og moderne multitek.

Investorer har vist interesse – vil bygge boliger

På den nye havneplads bliver der på to byggefelter åbnet op for, at investorer kan bygge attraktive boliger. En analyse har vist, at der er et stort uudnyttet potentiale for lejligheder i Assens by.

- Vi har været i forbindelse med investorer, der faktisk har vist interesse for at bygge boliger. Med åbningstrækket viser vi, at vi mener det alvorligt, når vi siger, vi ønsker udvikling i byen, forklarer formand for den politiske styregruppe Dan Gørtz.

Fakta – Fremtidens Assens

Projektet ’Fremtidens Assens’ munder ud i en udviklingsplan for Assens by, som vedtages af Byrådet inden sommerferien. Målet med udviklingsplanen er at fastholde og tiltrække borgere, turister, erhvervsdrivende og investorer ved at udvikle byen.

En politisk styregruppe med følgende medlemmer fra Byrådet arbejder med projektet; Knud Søby, Henrik Hansen, Søren Steen Andersen, Finn Brunse og formand for styregruppen Dan Gørtz. Et interessentforum med lokale aktører og interessenter fungerer som følgegruppe og sparringspartner for den politiske styregruppe.

Se mere på www.assens.dk/fremtidensassens

Yderligere oplysninger – kontaktpersoner, Assens Kommune:

  • Søren Steen Andersen, borgmester, Assens Kommune, 29 37 90 65.
  • Dan Gørtz, udvalgsformand for Miljø, Teknik og Plan og formand for projektets politiske styregruppe, Assens Kommune, tlf. 21 70 95 42.
  • Peter Michael Nielsen, plan og kulturchef, Plan og Kultur, tlf. 23 48 68 62.
  • Birgitte Lind-Thomsen Hjerrild, afdelingsleder, Plan og Kultur, tlf. 61 61 34 12.
  • Anders Dam, planlægger og projektleder, Plan og Kultur, tlf. 64 74 72 90.