icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Mod og vilje til sundhed i Assens Kommune

Et udvalg bestående af borgere, videnpersoner inden for sundhed og politikere er klar med 6 anbefalinger med tilhørende konkrete handlingsforslag til, hvordan borgere, kommune, lokalsamfund, foreningsliv og erhvervsliv sammen kan gøre kommunen til et sundere og bedre sted at leve. I ”Sundhedens Hule” 27. marts 2019 kl. 14 i Ungdomshuset i Glamsbjerg bliver byrådet præsenteret for anbefalingerne.

Assens Kommune er på vej med en ny sundhedspolitik. Nu får byrådet inspiration til det kommende arbejde fra det opgaveudvalg – §17, stk. 4-udvalg – som siden efteråret har arbejdet ambitiøst med at finde konkrete anbefalinger til, hvordan kommunens borgere kan blive sundere både mentalt og fysisk.

Formanden for udvalget, Karin Christiansen, forklarer, at udvalget kommer med en klar opfordring til byrådet;

- Den nye sundhedspolitik skal starte en sundhedsbølge med titlen: ”Fra modvilje til mod og vilje”. En sundhedsbølge, der ikke skaber modvilje ved at løfte moralske pegefingre, men som motiverer til, at vi alle får mod og vilje til at give hinanden mulighed for at leve et godt og sundt liv der, hvor vi bor. Det kræver, at byrådet har mod og vilje til at træffe de rette og nødvendige beslutninger, uddyber Karin Christiansen.

Opgaveudvalget er det første af sin slags i Assens Kommune, og formanden har været glad for at arbejde på en ny måde med en meget konkret opgave. Hun glæder sig til sammen med de øvrige medlemmer af udvalget at præsentere anbefalingerne for byrådet i ”Sundhedens Hule” i Ungdomshuset i Glamsbjerg den 27. marts.

Anbefalinger med tilhørende konkrete handlingsforslag

Udvalgets medlemmer præsenterer anbefalingerne, og kataloget til byrådet rummer i alt seks anbefalinger med tilhørende konkrete handlingsforslag.

 1. Det sunde liv. Fælles ansvar. Mod og vilje
  Byrådet skal med en ny sundhedspolitik igangsætte en sundhedsbølge: ”Fra modvilje til mod og vilje”, hvor alle aktører tager ansvar for at fremme egen og andres sundhed. Ulighed i sundhed reduceres via fællesskaber og særlig håndholdt indsats for dem, der har brug for det. Sundhedspolitikken skal tale til alle.
 2. En sund start på livet
  Sundhedspolitikken skal forpligte især forældre samt andre aktører omkring det enkelte barn, så vi tager et fælles ansvar for børn og unge. De første 1000 dage af et barn liv sættes der særligt fokus på det, vi ved, der fremmer børns trivsel, udvikling og læring og skaber mønsterbrydere.
 3. Alle unge på vej i uddannelse og job
  Sundhedspolitikken skal medvirke til, at unge bliver robuste i livet og får mere tro på sig selv. Vi skal skabe mulighed for, at alle unge deltager aktivt i et fællesskab. Der er brug for alle, og man kan få succes i livet på mange måder.
 4. Ingen børn og unge skal begynde at ryge
  Sundhedspolitikken skal medvirke til at gøre Assens Kommune røgfri i 2030. Vi har den første røgfrie generation i 2030, og antallet af daglige rygere er faldet til under 2 %. Røgfri arbejdstid på alle kommunale arbejdspladser og røgfri skoletid på alle skoler og ungdomsuddannelser.
 5. Ingen børns liv skal skades af alkohol
  Sundhedspolitikken skal sikre, at der er alkoholpolitik på alle kommunale arbejdspladser og på alle skoler og ungdomsuddannelser. Der skal ske en tydelig forventningsafstemning mellem skole og forældre. Unge i Assens Kommune debuterer tidligst med alkohol i en alder af 16 år.
 6. Mental sundhed og trivsel for alle
  Sundhedspolitikken skal knække koden, så vi får alle med i fællesskaber igennem hele livet. Alle skal motiveres til at være fysisk aktive og bruge naturen mere.

- Vi håber, byrådet tager imod de konkrete anbefalinger og står sammen om at sætte dem i spil i en ny sundhedspolitik! Assens Kommune har en rigdom af præcis de ingredienser, som vi ved er afgørende for at leve et sundt liv. Der er en skøn natur, utallige stærke fællesskaber, lokalområder med nærhed og nærvær. Med de ingredienser og målrettede politiske prioriteringer kan vi sikre både vores egen og vores nabos sundhed, forklarer byrådsmedlem og formand for opgaveudvalget Karin Christiansen.

Sundhedspolitik skal vende udviklingen og sikre en bedre sundhed

Baggrunden for, at byrådet besluttede at sammensætte opgaveudvalget er, at flere undersøgelser viser, at sundhedstilstanden er blevet dårligere, eksempelvis er der en stigning blandt unge, som begynder at ryge og flere unge kvinder oplever et dårligere mentalt helbred. Samtidig ses en stigende social ulighed i sundhed. Både på nationalt plan og lokalt i Assens Kommune. Det viser bl.a. den største nationale undersøgelse af danskernes sundhedstilstand - Region Syddanmarks Sundhedsprofil.

Desuden har byrådet med deres nye Vision 2030 ambitioner om at forbedre borgernes livskvalitet - Assens Kommune vil være en sund kommune.

Opgaven til udvalget blev også stillet med afsæt i KLs sundhedsudspil ”Forebyggelse for fremtiden”.

I udspillet er anbefalingen til kommunerne klar; at de i stedet for behandling skal styrke borgernes muligheder for et godt og sundt liv ved at sætte tidligt ind og investere i forebyggelse.

Idéerne fra Folkemødet indgår også i afleveringen til byrådet

Udover opgaveudvalgets seks anbefalinger, får byrådet også syv andre konkrete forslag til arrangementet i ”Sundhedens Hule”. En gruppe af borgere har siden den 19. januar, hvor Assens Kommune og Tænketanken Mandag Morgen holdt et stort folkemøde om sundhed, arbejdet med at videreudvikle idéerne fra dagen. Disse forslag vil også indgå i byrådets videre arbejde med sundhedspolitikken.

Fakta – opgaveudvalgets medlemmer

 • Karin Christiansen, formand for opgaveudvalget, byrådsmedlem (V)
 • Rie Nielsen, byrådsmedlem (V)
 • Berit Schaldemose, byrådsmedlem (A)
 • Børge Koch, videncenterchef ved KOSMOS - det Nationale Videncenter, UC SYD
 • Bjarne Stenhøj Hansen, idrætskonsulent DGI, medlem af Folkeoplysningsudvalget
 • Per Helding Madsen, forhenværende skoleleder, Vissenbjerg Skole
 • Truels Schultz, landsformand for Diabetesforeningen
 • Inge Thorup, aktiv i Sund i Aarup, uddannet sygeplejerske
 • Kathrine Havelund, forælder til børn i Assens Kommune, læge
 • Maja Nørager Lauvring, næstformand for Ungerådet
 • Tommy Clark Andersen, medlem af Ungerådet

Mere information om anbefalingerne

For yderligere oplysninger kontakt

 • Karin Christiansen, formand for opgaveudvalget og byrådsmedlem i Assens Byråd, 40 96 83 74
 • Henrik Juul Kjær, velfærdsdirektør, Assens Kommune, 20 54 28 39