icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Midlertidige besøgsrestriktioner på plejehjem ophæves

Styrelsen for Patientsikkerhed har med øjeblikkelig virkning ophævet besøgsrestriktionerne på kommunale og private plejehjem i Assens Kommune.

Det betyder, at beboerne på plejecentrene igen kan få besøg uden restriktioner på hvem og hvor mange, der kommer på besøg. Dog er plejehjemmene fortsat underlagt det generelle forsamlingsforbud på maksimalt fem personer, og de besøgende skal forsat følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Over 80% vaccineret

Baggrunden for ophævelsen er, at alle plejehjemsbeboere har fået tilbud om det andet vaccinationsstik, og at over 80 procent af beboerne har valgt at sige ja til vaccinationen mod COVID-19.

Selvom besøgsrestriktionerne er ophævet, er der stadig retningslinjer for smitteforebyggende tiltag, som skal følges ved besøg:

Alle besøg skal foregå i beboerens egen bolig, i besøgsrum (hvor der er mulighed for dette) eller udendørs. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal der laves en aftale med lederen på stedet.
Desuden skal besøgende være uden symptomer på covid-19 i 48 timer før besøget, besøget skal kunne gennemføres med to meters afstand, besøgende skal vaske hænder og spritte hænder før og efter besøg, og der skal anvendes ansigtsværnemidler på fællesarealer. Ved besøg i borgeres bolig anbefales det at bruge ansigtsværnemidler ved tæt kontakt.

Ledelsen på de enkelte plejehjem vil sikre, at besøg på både indendørs og udendørs arealer gennemføres på en forsvarlig måde.

Yderligere oplysninger

Charlotte Kjær, formand for Social- og Sundhedsudvalget,
tlf. 29 37 90 53 Signe Lunn Walls, leder for Ældre og Sundhed i Assens Kommune, tlf. 64 74 67 42 / 24 86 20 92