icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Michael Bjørn - Ny direktør i Assens Kommune

Det bliver 50-årige Michael Bjørn, der 1. august sætter sig i stolen som ny direktør for Social- og Sundhedsområdet. Det har Byrådet besluttet på deres møde onsdag den 24. juni. Dermed bliver det også et kendt ansigt, der træder ind i stillingen og i kommunens direktion, da han i dag er vicedirektør for Social- og Sundhedsområdets omkring 1000 ansatte.

Michael Bjørn har været en del af Assens Kommune siden sammenlægningen i 2007, hvor han startede som ældrechef. Området blev i 2010 udvidet med sundhedsområdet. Michael Bjørn har siden 2014 været vicedirektør for Social- og Sundhedsområdet. I den forbindelse blev ansvarsområdet udvidet med socialområdet. Undervejs har han også taget en master i offentlig ledelse.

Michael Bjørn har derfor stor kommunal erfaring, ligesom han har stor og årelang erfaring med ledelse samt betjening af byråd og politikere.

Vi er gået tæt på

Kommunaldirektør Finn G. Johansen er tilfreds med valget af Michael Bjørn som ny direktør og ser frem til at byde ham velkommen i direktionen:

”Michael er valgt ud af et meget stærkt ansøgerfelt, og jeg er derfor sikker på, at vi med ham får en særdeles kompetent direktør med mange års kommunal ledererfaring samt dyb indsigt i fagområdet. Michael har over en længere periode demonstreret, at han er klar til skiftet til direktør. Han kender tilmed organisationen særdeles godt og har gode relationer til både politikere og ansatte, ligesom at han igennem årene har opnået og udbygget et stort netværk blandt borgere, foreninger, råd og øvrige samarbejdspartnere. Samtidig er Michael ekstrem resultat- og udviklingsorienteret.”

Finn G. Johansen lægger ikke skjul på, at det ikke er nemt at være intern ansøger på direktørniveau:

”Jeg har derfor været meget optaget af, om Michael er i stand til at sikre den nødvendige udvikling og forandring, der skal til, for at området er godt rustet til fremtidens opgaver og udfordringer, ligesom der er brug for tæt styring af økonomien. Desuden skal han naturligvis være med til at sikre og understøtte, at Assens Kommune fortsat er en god og attraktiv arbejdsplads. Jeg er overbevidst om, at Michael kan løfte den opgave.”

Tak for tilliden

Michael Bjørn ser også frem til at skulle starte i sit nye job og tage fat på de mange nye udfordringer og opgaver fra en ny position:

"Jeg er ubeskrivelig glad for den tillid, som Byrådet har vist mig og ser frem til at sætte mig i spidsen for udviklingen af og arbejdet med kommunens attraktive vision ”Med vilje og hjerte” i det naturlige samarbejde med Byrådet. Dertil glæder jeg mig til samarbejdet med Udvalget og omsætningen af de vedtagne politikker. Jeg ser store potentialer i politikken for det aktive medborgerskab og tror på gode og nye borgernære løsninger i samskabelsen med civilsamfundet.

Han glæder sig til at sætte sig i direktørstolen for en organisation, som han kender godt – og karakteriserer som parat, engageret og solid.

”Vi skal holde snor i det nødvendige fokus på den stramme økonomiske styring og fra det afsæt tænke ny-udvikling. En udvikling, som skal bæres og skabes i det lokale med mulighed for forskellige løsninger – som alle retter sig mod kommunens Vision. Vi skal gøre det enkelt og mindst muligt bureaukratisk, og vores energi skal bruges tættest på borgerne.”
Det vil jeg se frem til at sætte kurs for i samspillet med vores ledere, medarbejdere og MED-systemet.”

Der var ti ansøgere til stillingen.

Direktørstilling for Uddannelse, Børn og Familie genopslås

En anden ny direktør skulle efter planen også have sat sig i stolen den 1. august for Uddannelse, Børn og Familie. Økonomiudvalget har imidlertid på et ekstraordinært møde onsdag den 24. juni taget ansættelsesudvalgets indstilling om at genopslå stillingen til efterretning. Økonomiudvalget har desuden vedtaget, at kommunaldirektøren på Udvalgets møde i august fremlægger nærmere tidsplan og proces for genopslag af stillingen.

Der var 11 ansøgere til stillingen.