icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Mere sikker trafik i Assens Kommune

I 2020 blev trafikken mere sikker for gående og cyklende trafikanter flere steder i kommunen - særligt omkring flere af skolerne. Assens Kommune har nemlig investeret 1.75 mio. kroner i at højne trafiksikkerheden for de bløde trafikanter.

Når madpakken er pakket ned i skoletasken, snørebåndene er strammet til og de små ben trasker mod skolen, så kan mor og far flere steder i kommunen nu have mere ro i maven, når ungerne skal ud i trafikken.

Assens Kommune har nemlig lavet en række tiltag for at forbedre trafiksikkerheden, så det er mere sikkert at gå eller cykle i skole.

I alt er der brugt 1.750.000 kroner på at højne trafiksikkerheden blandt andet ved eller omkring skolerne i 2020.

”Det er vigtigt for os, at børnene kan komme sikkert til og fra skole. Vi har derfor prioriteret projekter, som gør det mere sikkert at gå eller cykle ved og omkring skolerne”, siger Dan Gørtz, formand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune.

Som en del af trafikplanen har Assens Kommune blandt andet fokus på trygge skoleveje og cykeltrafik. I den forbindelse har kommunen udarbejdet en liste med ønsker fra bl.a. lokalråd, skoler og borgere med ønsker til, hvor der kan ske forbedringer. Her har der været en del ønsker til forbedringer på strækninger omkring skolerne.

Trafiksikkerhed og sundhed - hånd i hånd

Og ud over trafiksikkerhed, så er der også et sundhedsmæssigt perspektiv i prioriteringen:

”Når det er sikkert at gå eller cykle til og fra skole, vil det også betyde, at der er færre forældre, som føler sig nødsaget til at køre børnene i skole. Så ved at prioritere trafiksikkerheden for gående eller cyklende trafikanter, har det også en positiv indvirkning på børnenes sundhed og trivsel, når flere børn kan bevæge sig aktivt til og fra skole.”, siger Dan Gørtz.

Oversigt over de fuldførte projekter i 2020

  • Nordlige stoppested Odensevej/Sø Søbyvej (Flisebelægning og tyverisikker cykelparkering)
  • Bakkevej i Vissenbjerg (videreførelse af sti for enden af Bakkevej)
  • Fortov på Fuglekildevej - strækning 60 meter fra stoppested til Langstedvej
  • Fortov på Torvegade i Tommerup - strækning fra sti til Tallerupvej
  • Fortov på Ravnekjærvej i Ebberup – strækning fra Ebberupvej til efter broen

Derudover har kommunen også gjort det mere sikkert at færdes i Brylle, hvor signalanlægget i Brylle på Dannesbovej og Ryttergade er blevet udvidet, der er blevet sat Din Fart-skilte op i Verninge, og så er vi også gået i gang med et trafiksikkerhedsprojekt i Salbrovad.

Kontakt

Dan Gørtz; Formand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune; Tlf. 21 70 95 42
Jane Willander; Afdelingsleder i Trafik, Byg og Ejendom i Assens Kommune; Tlf. 64 74 72 14