icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Lukket for adgang for besøgende

Der er nu forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private plejehjem, kommunale og private bosteder mv.

Fra og med i dag er der lukket for besøgendes adgang på:

  • kommunale og private plejehjem
  • kommunale og private aflastningspladser
  • kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer herunder kommunale og private bosteder.

Det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af coronavirus/COVID-19.

Der er selvfølgelig undtagelser - men de er få

Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.

Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt forbuddet i hele landet. Det gælder indtil videre.