icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Lokalplan vedtaget: Nye boliger kan snart være på vej i Aarup

Nu er ny lokalplan vedtaget. Det betyder, at der er banet vej for et boligområde med op til 39 boliger - såkaldte tæt-lav boliger eksempelvis dobbelthuse, rækkehuse, klyngehuse eller lignende typer boliger i Aarup. En analyse af boligbehovet i Assens Kommune pegede sidste år på, at der er god efterspørgsel på boliger.

Udvalget for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune vedtog lokalplanen på deres udvalgsmøde tirsdag den 13. august. Nu mangler altså kun udbudsmaterialet og en interesseret investor, før det cirka 4,7 hektar store område, som ligger øst for Solbakken, er klar til at blive bygget på.

God efterspørgsel på boliger i Assens Kommune

Lokalplanen åbner op for byggeri af op til 39 boliger, og udvalgsformanden Dan Gørtz er begejstret for, at der nu er udsigt til flere boliger i kommunen. Sidste år pegede en analyse, Exometric lavede for Assens Kommune, på at der i de kommende fem år bliver en god efterspørgsel på boliger i Assens Kommune. En samlet boligefterspørgsel på 764 boliger.

- Vi skal imødekomme vores egne borgere og mulige potentielle tilflytteres ønsker til boligtyper og -former. En potentialeanalyse af boligbehovet i Assens Kommune i fremtiden viser, at der er efterspørgsel på bl.a. lejeboliger og mindre boliger. Derfor er lokalplanen et vigtigt skridt og med til, at vi kan tilbyde ”Drømmeboliger for alle”, som der står i vores vision 2030 for Assens Kommune ”Med vilje og hjerte”, forklarer Dan Gørtz.

Kort afstand til skole, by og med grønne arealer lige udenfor døren

Potentialeanalysen viser også, at 69 procent af de, der kunne overveje Assens Kommune, markerede, at de finder Aarup interessant som by.

Lokalplanområdet har en fordelagtig placering kun cirka 300 meter fra Aarupskolen og tæt på hovedgaden. Der bliver adgang til området fra Solbakken. Området er udlagt med grønne kiler og stier, som beboerne og besøgende kan bevæge sig på.
Det ligger på et skrånende terræn. Boligerne skal bygges på de fladeste arealer og skal være 1½ eller 2 etager. På den måde sikres det, at alle har udsigt mod Syd og Skydebjerg. Der er sikret udeareal til boligerne, da de som minimum får en grundstørrelse på 400 kvadratmeter.
Der er desuden mulighed for sydvendte altaner med sollys hele dagen.

Når der bliver bygget på området, skal der desuden anlægges et stort regnvandsbassin, som udover at beskytte området mod oversvømmelser også kan benyttes rekreativt.

Lokalplanen sætter gang i udviklingen af Aarup Syd

Udvidelsen af Solbakken med 2. etape er et led i realiseringen af Byvækstplanen. Assens Kommune og Aarup Lokalråd har i fællesskab lavet Byvækstplanen for udviklingen af Aarup Syd, som blev vedtaget i Byrådet i december 2018.

I de senere år er et helt kvarter skudt op i den sydlige del af Aarup. På Eventyrbakken og Solbakken er 44 byggegrunde blevet solgt, så der nu kun er 10 tilbage. Af dem er de 4 reserverede.

Området ejes af Assens Kommune og med lokalplanens vedtagelse i dag, er det nu muligt for Assens Kommune at få lavet en mæglervurdering, og derefter lave udbudsmateriale tilgængeligt for interesserede investorer.


Link: Lokalplan for boligområde ved Solbakken, Aarup. 


For yderligere oplysninger kontakt venligst

Dan Gørtz, udvalgsformand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune, 2170 9542.