icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Lillebælt-topmøde mellem politikere og lystfiskere: Hvordan sætter vi en fælles kurs og skruer op for hjælpen til fisk og vandnatur?

Den 12. september mødes en række politikere fra Christiansborg – herunder Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri – med vidende fagfolk på den vestfynske kyst for at drøfte, hvordan vi med en fælles kurs sikrer, at Danmark fortsat står stærkt som lystfiskernation i fremtiden.

”Hvis Danmark fortsat skal være en stærk lystfiskerdestination, og vi skal give flere danskere og udenlandske turister muligheden for at opleve alt det kystnaturen og lystfiskeriet kan give, så er det vigtigt at vi fortsat prioriterer at have en fælles national kurs i arbejdet med lystfiskeri på forskellige niveauer”, fortæller Borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen.

Det er dét, som den nationale strategi for Lystfiskeri, som Assens Kommune er tovholder på, sikrer i dag. Den sætter nemlig retningen for, hvordan en stærk formidling omkring lystfiskeri er med til at øge interessen for vores fælles kyst- og vandnatur og dyrelivet under havoverfladen med henblik på, at flere skal have gavn af de oplevelser som kyst-naturen indeholder, men også at flere får lyst til at tage ansvar for kystnaturen, vandmiljøet og dyrelivet.

”Det er noget af det, vi blandt andet arbejder med i forbindelse med Kyst- og Lystfiskercenteret, som er på vej i Assens, markedsføringen af lystfiskeri generelt i ind- og udland, den samlende nationale lystfiskerside fishingindenmark.info, men også i form af alle de frivillige initiativer, som lige nu understøttes af strategien for at forbedre levevilkårene for fiskebestanden”, fortæller projektchef på den nationale strategi for Lystfiskeri, Arne Kvist Rønnest.

Lystfisker-topmøde i waders på vestfynsk kyst

Mandag den 12.09.2022 er Borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen og Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Rasmus Prehn vært for lystfisker-topmøde.

Her får de besøg af en række fagfolk og flere folketingspolitikere fra forskellige partier. Pressen er også velkommen.

Sammen skal de drøfte den nationale strategi for lystfiskeri, og hvordan indsatserne omkring lystfiskeriet skal prioriteres i fremtiden? Og drøftelsen er vigtig netop nu, fortæller Arne Kvist Rønnest:

”Det er nu, der skal handles. Vi står overfor at se en større fiskedød i år, end vi nogensinde har set før på grund af iltsvind. Hvis vi skal løse det, skal der flere indsatser i gang både kommunalt, nationalt og internationalt. Herunder har vi også brug for at aktivere borgerne”, fortæller Arne Kvist Rønnest, og fortsætter:

”Hvis folk skal engagere sig i at passe på havnaturen, er vi nødt til at skabe en relation til kysterne og lystfiskeriet, så de også føler, det er vigtigt, at tage del i. Derfor er det vigtigt, at vi får flere ud og fiske, at vi får formidlet og udbredt viden om livet under havoverfladen, levebetingelser og hvad man kan gøre for at genoprette og passe på det. Derfor er det vigtigt, at vi nu får sat en fælles kurs for, hvordan vi nationalt arbejder med det i fremtiden.”

Beskrivelse af arrangementet:

Ud over den faglige drøftelse af, hvad kursen skal være for det fremtidige arbejde med lystfiskeriet, vil deltagerne også konkurrere i to discipliner: Fang en fisk og genskab et havørredhabitat.

Det foregår i waders og med det rette fiskeudstyr her:

Denmark Fishing Lodge
Å Strandvej 102, 5631 Ebberup
kl. 11.00-14.00

 

Deltagere d. 12. september:

 • Rasmus Prehn, Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
 • Repræsentant, Socialdemokratiet
 • Erling Bonnesen, Landbrugsordfører for Venstre
 • Mai Mercado, Folketingsmedlem for Konservative Folkeparti
 • Karsten Hønge, Folketingsmedlem for SF
 • Repræsentant, Enhedslisten
 • Rasmus Helveg, Klimaordfører for Radikale Venstre
 • Søren Knabe, Vandpleje Fyn, Frivillighed
 • Kaare M. Ebert, Fiske- og vandløbsbiolog
 • Niels Lagergaard, Leder af Fishing Zealand
 • Linda Bollerup, Forbundsstyrelsen, DSF
 • Peter Lyngby, Brancheforeningen Dansk Lystfiskeri
 • Søren Steen Andersen, Borgmester i Assens Kommune
 • Finn Johansen, Kommunaldirektør i Assens Kommune
 • Arne Kvist Rønnest, Assens Kommunes projektchef, som også er tovholder på den nationale strategi for Lystfiskeri